Kyynelpuutarhurin päiväkirja – The Diary of a Tear Gardener video


-Sinnikäs (Kyynelpuutarhurin päiväkirjamerkintöjä) – Persistent (Notes from the Diary of a Tear Gardener), 2017-

(Tässä osoitteessa aukeaa projektisivu keväällä/kesällä 2018 / The project page will be published on this URL on spring/summer 2018)

Jaa kyyneleesi kanssani!

Kirjoitan parhaillaan käsikirjoitusta Kyynelpuutarhurin päiväkirja -videoteokseen. Se on fiktiopohjainen teos, jossa täysin fiktiiviset, Kyyneltarhan historiaa ja kulttuuria kuvailevat kertomukset sekoittuvat faktatietoon kyynelistä. Teoksen materiaalina käytän myös ihmisiltä keräämääni (henkilökohtaistakin, mutta anonyymisti jaettua) tietoa kyyneleistä. Osallistu teokseeni jakamalla kyyneleesi kanssani osoitteessa: paivihintsanen.fi/tears

Kerään kyyneltarinoita 31.3.2018 saakka.

Share Your Tears with Me!

At the moment I’m writing script for the Diary of a Tear Gardener, which will be a fiction based video project, mixing both fully fictive stories describing the history and culture of the Garden of Tears, as well as facts about the tears, and the documentary material collected about the tears – Your tears. Please, contribute to my art project! You can share Your tears with me at: paivihintsanen.fi/tears

I’m collecting the stories of tears until March 31, 2018.