Taivaanhoidon tietokirja – Care-Taking of the Sky

FI
Paperi: Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth
2011
Vedosmäärä 15

42x27cm (+ marginaali)
á 195

27x18cm (+marginaali)
á 170€

Huom.! Kuvat eivät ole tässä oikeassa kokosuhteessa toisiinsa nähden; kaikki teokset ovat samankorkuisia.

FI
Taivaanhoidon tietokirja -sarja oli Kuvituksia olemattomiin kertomuksiin -näyttelyn (Galleria Becker, Jyväskylä 2011) päätyö. Sarjan nimi on kokonaisuudessaan hieman mahtipontinen Ohjeistavia kuvituksia teokseen “Taivaanhoidon tietokirja – osa II: Pilvet ja niiden hallinta, laatu & paksuus erilaisissa ilmastollisissa tilanteissa”. Vuonna 2011 sarjaan valmistui yksi suurempi työ ja kuusi pienempää teosta.

Taivaanhoidon tietokirjat ovat vuosien aikana hiljalleen piirtyneet muistivihkoihini pieninä muistiinpanoina ja luonnoksina. Tarkoitukseni on laajentaa sarjaa uusilla teoksilla, ja ehkäpä Taivaanhoidon tietokirjatkin joskus aikanaan muuttuvat oikeiksi kirjoiksi.

FI
2011 Kuvituksia olemattomiin kertomuksiin , Galleria Becker, Jyväskylä
EN
Printed on: Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth
2011
Ed. 15

42x27cm (+ margin)
á 195€

27x18cm (+margin)
á 170€

Please, note that pictures here aren’t shown in their right proportion, they are all same height.

EN
Care-Taking of the Sky series was the mainwork of the Illustrations for Nonexistent Stories exhibition (Gallery Becker, Jyväskylä, Finland 2011). The whole name of the series is a bit pompous Instructive Illustrations for “The Textbook of Care-Taking of the Sky – Part II: of Clouds and How to Master Them, and of Cloud Quality & Thickness in Different Aerial Situations.” In 2011 I made one larger and six smaller prints to this series.

The Textbooks of Care-Taking of the Sky have slowly been born in my notebooks as small notes and sketches before and after the first exhibition. I will add new prints to the series, and maybe also those The Textbooks of Care-Taking of the Sky will take a form of real books, some day.

EN
2011 Illustrations for Nonexistent Stories, Gallery Becker, Jyväskylä, Finland

 

Pilven sijainnin määrittely – Defining The Cloud Position.

42x27cm (+ margin)
195€

 

Poutapäivä
Fair Day

Poutapäivä - Fair Day 27x18cm (+margin)
á 170€

Poutapäivä, erityisen hieno
Fair Day, Extra Fine

Poutapäivä, erityisen hieno - Fair Day, Extra Fine 27x18cm (+margin)
á 170€

Myrsky
Tempest

Myrsky - Tempest 27x18cm (+margin)
á 170€

Ukkonen
Thunder

Ukkonen - Thunder. 27x18cm (+margin)
á 170€

Merisää
Weather at the Sea

Merisää - Weather at the Sea 27x18cm (+margin)
á 170€

Talven ydin
The Winter’s Core

Ydintalvi - The Winter's Core 27x18cm (+margin)
á 170€

Huom.! Muutama vedos on merkitty työnimellä Ydintalvi.