Vartteet – Grafts

FI
Paperi: Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth
2017
42 x 28cm (+ marg.)
Ed. 30
á 220,00 €

FI
Sarja on osa suurempaa Kyyneltarha-kokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu eri kokoisista, eri muotoisista ja eri tekniikoin toteutetuista kuvasarjoista, joissa Kyynelpuun hedelmät ja marjat ovat esillä muodossa tai toisessa, puissa, oksissa, taimissa, kimpuissa ja hedelminä; surun tummat, vihan punertavat, ilon hiljaisina hehkuvat ja onnen sädehtivät kyyneleet.

Kyyneltarha-kokonaisuuden ympärille on alkanut rakentua oma historiansa ja kulttuurinsa. Kyyneltarhassani useiden kyynelten kyynelpuut kasvavat joko yhdeksän Kyyneltäjän kyynelistä tai kyynelpuutarhuri voi jalostaa tiettyjä kyynelpuita varttamalla (kuten omenapuita jalostetaan). Vartteet-sarjaa tehdessä keskityin yksinkertaisiin harmaan sävyihin ja karsin kuvista muutenkin kaiken ylimääräisen pois; esikuvana ovat olleet yksinkertaiset still life -maalaukset vuosienkin takaa. Kuvia varten maalasin vesiväreillä ja guasseilla erilaisia studiotaustoja: samantyyppisiä, joita vanhan ajan valokuvastudioissa käytettiin, mutta paljon pienempiä. Kuvasin tyhjät lasipullot taustaa vasten. Varteoksat ja kyyneleet lisäsin valokuvapohjaan myöhemmin piirtämällä ja maalaamalla.

Vartteet-sarjan ensimmäiset viisi teosta valmistuivat aivan vuoden 2017 alussa. Sarjaan tulee yhteensä kymmenen samankokoista työtä.

Sarjan ensimmäiset viisi teosta sekä niihin liittyviä tarinoita löytyvät Kyynelpuutarhurin päiväkirja -julkaisusta.

FI
2017 Kyyneltarha, Galleria Ratamo, Jyväskylä
2017 Kyyneltarha, Galleria Kohina, Joensuu
2017 Garden of Tears, Galerie Pleiku, Berliini
2018 Kyyneltarha, Galleria Aarni, Espoo
2019 Kyyneltarha, HUONE ett RUM Inkoo
2019 Kaikuja Kyyneltarhasta, Teijon masuuni (Salo)
EN
Printed on: Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth
2017
42 x 28cm (+ marg.)
Ed. 30
á 220,00 €

EN
The series is part of the bigger entity, The Garden of Tears. It consists of prints of several sizes and shapes made using several techniques, in which the fruits and berries of the Tree of Tears are shown in a form or another, in trees, branches, seedlings, bouquets and as fruits; those darkened tears of sadness, reddish tears of anger, silently glowing tears of joy, and glimmering tears of happiness.

The Garden of Tears has been molded inside my head for so long, that I’ve also started imagine its history and culture. In my Garden of Tears the tear trees may grow from the tears of the nine Tear Artisans, or they can be bred by grafting the branches (similar as grafting of the apple trees). As I planned the Grafts series I wanted to concentrate on the simple tones of greys and I also wanted to keep the images very simple; the inspiration for me were the very simple still life paintings from years ago. For these images I painted a series of variable studio backgrounds using water colours and gouaches: the same kind of background which the old photography studios used, but much smaller. I photographed the empty glass vases with the backgrounds. I added the grafts and the tears to this photographic base late, with drawing and painting.

The first five works of this series were finished at the very beginning of 2017. There will be total of ten similar sized artworks in this series.

The first five works were also published in the Kyynelpuutarhurin päiväkirja book (The Diary of a Tear Gardener, only in Finnish at the moment).

EN
2017 Garden of Tears, Galleria Ratamo, Jyväskylä
2017 Garden of Tears, Galleria Kohina, Joensuu
2017 Garden of Tears, Galerie Pleiku, Berlin
2018 Garden of Tears, Galleria Aarni, Espoo
2019 Garden of Tears, HUONE ett RUM Inkoo
2019 Echoes from the Garden of Tears, Teijon masuuni (Salo)

 

Eilinen
Yesterday

Eilinen - Yesterday

Huominen
Tomorrow

Huominen - Tomorrow


Viha
Hatred

Viha - Hatred

Hyvyys
Goodness

Hyvyys - Goodness


Välinpitämättömyys
Indifference

Välinpitämättömyys - Indifference