FI
Paperi: Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth
2016-2017
27 x 27 cm (+ marg.)
Ed. 30
á 195,00 €

FI
Sarja on osa suurempaa Kyyneltarha-kokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu eri kokoisista, eri muotoisista ja eri tekniikoin toteutetuista kuvasarjoista, joissa Kyynelpuun hedelmät ja marjat ovat esillä muodossa tai toisessa, puissa, oksissa, taimissa, kimpuissa ja hedelminä; surun tummat, vihan punertavat, ilon hiljaisina hehkuvat ja onnen sädehtivät kyyneleet.

Kyyneltarha-kokonaisuuden ympärille on alkanut rakentua oma historiansa ja kulttuurinsa. Kyyneltarhassani useiden kyynelten kyynelpuut kasvavat joko yhdeksän Kyyneltäjän kyynelistä tai kyynelpuutarhuri voi jalostaa tiettyjä kyynelpuita varttamalla (kuten omenapuita jalostetaan). Kuvittelen Kyyneltäjät istumaan yksinkertaisille tuoleille puutarhan varjoisiin ja rauhallisiin kolkkiin; he istuvat kyynelastiat sylissään ja kokoavat itkemänsä kyyneleet siemeniksi. Heidän työnsä on hiljaista ja aikavaa, ja ikuista.

Kyyneltäjät-sarjan ensimmäinen työ valmistui syksyllä 2016, ja kolme seuraavaa viimeistelin 2017 alussa. Sarjaan tulee yhteensä yhdeksän kyyneltäjän muotokuva.

FI
2017 Kyyneltarha, Galleria Ratamo, Jyväskylä
EN
Printed on: Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth
2016-2017
27 x 27 cm (+ marg.)
Ed. 30
á 195,00 €

EN
The series is part of the bigger entity, The Garden of Tears. It consists of prints of several sizes and shapes made using several techniques, in which the fruits and berries of the Tree of Tears are shown in a form or another, in trees, branches, seedlings, bouquets and as fruits; those darkened tears of sadness, reddish tears of anger, silently glowing tears of joy, and glimmering tears of happiness.

The Garden of Tears has been molded inside my head for so long, that I’ve also started imagine its history and culture. In my Garden of Tears the tear trees may grow from the tears of the nine Tear Artisans, or they can be bred by grafting the branches (similar as grafting of the apple trees). I imagine the Tear Artisans sitting on the very simple chairs here and there on the quiet and shadowy places in garden; they are sitting with the tear vessels in their lap, and collect the tears they have cried to be used as seeds. Their works is quiet and slow, and eternal.

The very first print of this series was finished in autumn 2016, and the three following ones I finished at the very beginning of 2017. There will be total of nine portraits in this series.

EN
2017 Garden of Tears, Galleria Ratamo, Jyväskylä


 

Sanaton kyyneltäjä
The Silent Artisan of the Tears


Murheen kyyneltäjä
The Artisan of the Tears of GriefKylmän kyyneltäjä
The Artisan of the Tears of Frost


Kaiken unohtuneen kyyneltäjä
The Artisan of the Tears of All Things Forgotten