Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste. Tällä sivulla on tietoa postituslistoilleni kerätystä tiedosta. Keräämääni osoitteistoa käytän näyttely- ja tapahtumakutsujen sekä uutiskirjeiden lähettämiseen muutaman kerran vuodessa. Huomaa, etten kerää tällä sivulla automaattisesti mitään informaatiota, ja mitään tietoa ei ole tallennettu nettiin missään muodossa.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kuvataiteilija Päivi Hintsanen
Y-tunnus 1839311-3
paivi.hintsanen(at)coloria.net

Rekisterin nimi
Kuvataiteilija Päivi Hintsasen tiedotuslista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhteystiedot kerätään näyttely- ja tapahtumakutsujen sekä uutiskirjeiden lähettämistä varten, sekä muuhun tiedotukseen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Henkilön valinnan mukaan joko postitusosoite ja/tai sähköpostiosoite.
Tietoja säilytetään rekisterissä, kunnes henkilö pyytää tietojensa poistamista tai jos hänen yhteystietonsa vanhenevat.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään, kun henkilö ilmoittautuu listalle nettisivun lomakkeella, sähköpostiviestillä, Facebookin tai muun somepalvelun kautta, näyttelyiden ja tapahtumien yhteydessä, tai jos teosten jälleenmyyjä (esim. galleria) on kysynyt asiakkaalta lupaa välittää henkilön yhteystiedot tiedotuslistalle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Postitusosoitteet voidaan luovuttaa näyttelyä järjestävälle gallerialle tai tapahtumatuottajalle postituksen toteuttamiseksi. Heille ei anneta lupaa käyttää postitusosoitteita muuhun tarkoitukseen. Postitusosoitteita ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Sähköpostiosoitteita ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Yhteystietoja säilytetään salasanalla suojatulla koneella. Varmuuskopiota säilytetään salasanalla suojatulla ulkoisella kovalevyllä.
Sähköpostiosoitteistoa käsittelee ainoastaan, ja postiosoitteita pääsääntöisesti vain taiteilija itse. Suurempien näyttelyiden ja tapahtumien järjestämisen yhteydessä postitusosoitetietoja voi käsitellä myös aputyövoima tai näyttelyn järjestävän gallerian henkilökunta valmistellessaan osoitetarrat ja liimatessaan ne. Kaikilla tietoja käsittelevillä on salassapitovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jokaisella postituslistalle kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu hänestä (mutta voin sen tässä jo kertoa: meili ja/tai postitusosoite ja nimi, jos sen on kertonut). Postituslistalta voi erota milloin vain ja eroamisen myötä tuhoan kaikki tiedot.
Laita pyynnöt meilitse.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pidätän oikeuden päivittää ja muuttaa rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Muutokset näkyvät tällä sivulla. Siitä ilmoitetaan rekisteriin liittyneille, jos niin laki käskee.

Privacy Policy – GDPR

The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 is a regulation in EU law on data protection and privacy for all individuals within the European Union. This page contains information about how I collect emails and postal addresses for my mailing lists, which are used for sending invitations to my exhibitions and events, as well as sending newsletters few times a year. Note, that I don’t collect any personal information automaticly on this site, and the information is not stored in internet.

Registry owner and contact details
Visual artist Päivi Hintsanen
VAT number FI18393113
paivi.hintsanen(at)coloria.net

Registry Title
Visual artist Päivi Hintsanen’s contact list.

Reasons for Data Processing
Contact information for sending exhibition and event invites, newsletters and other information sharing.
The information is not used in profiling.

What the registry includes
Person’s choice of either postal address and/or email address.
The information is in the registry until the person asks to remove him/herself from the contact list or if his/hers contact information is no longer valid.

Where the Information Comes From
The contact information is collected from the person him/herself, when he/she shares the contact information for this purpose via website form, email, Facebook or other social media service, or during/in exhibitions or events, or if a retailer (such as gallery) has asked permission to forward contact information for the contact list.

Transferring Data in General, and Transferring Data Outside EU and ETA
Mailing addresses may be shared with the gallery or event organizer for mailing the invitations, info materials etc. They won’t be given permission to use information to other purposes, save any information and they have to delete all information as soon as mailing is finished. The postal addresses are not transferred outside EU and ETA.
No emails are transferred with other parties or outside EU and ETA.

Security of the Data
All contact information is saved in password protected computer. Copies are saved in password protected hard drive.
The email addresses are handled only by, and the postal addresses are handled mainly by the artist herself, and only her. Postal addresses may, in connection with larger events or exhibition, be handled also by assistants, or the staff of the gallery organizing the exhibition – that is, in preparing the address stickers and putting them on envelopes or invitation cards. All people handling information do have confidentiality obligation.

The Right to Check One’s Information, and Correcting Information, Other Rights
Each person in mailing list has a right to check which information of him/her is saved (but I can tell you already: email and/or street adress and name if provided). You can ask to be removed from the mailing list at any time. Please send email in all cases.

Changing the GDPR
I (as the registry owner) hold the rights to update and change GDPR information. The changes can be seen on this site. If the law requires, the persons in mailing list will be notified.