Current / Ajankohtaista

Galleria Becker 1.–19.12.2018 Aika sekuntien välissä / Time between seconds

Päivi Hintsanen
Aika sekuntien välissä – Time Between Seconds
1.12. – 19.12.2018 Galleria Becker

Seminaarinkatu 28, Jyväskylä
FB-tapahtuma/event
#päivihintsanen #aikasekuntienvälissä #timebetweenseconds #galleriabecker

FI | Aika sekuntien välissä on vuosien ajan päässäni kypsynyt monimediallinen näyttelykokonaisuus, jota tulen täydentämään tulevien vuosien aikana uusilla teoksilla. Galleria Beckeriin esille tulee kokonaisuuden ensimmäinen vaihe, vuonna 2018 valmistuneita valokuvaa, piirrosta, maalausta ja grafiikkaa yhdistäviä pigmenttimustevedoksia.

Olen työstänyt näyttelyn kuvateoksia samanaikaisesti toisen pitkäaikaisen projektini, Kyyneltarha-näyttelyn teosten kanssa, ja näyttelykokonaisuudet ovat hautuneet ja kasvaneet yhdessä, osittain toisiinsa hyvinkin tiiviisti limittyen. On syntynyt kuvateoksia, jotka kuuluvat yhtälailla kumpaankin kokonaisuuteen, ja ajatuksia, joiden juuret ovat tiukasti molemmissa teemoissa kiinni. Yksi molemmille näyttelykokonaisuuksille merkittävimmistä yhteisistä tekijöistä on tietynlainen ajattomuus, tai ajan epämääräisyys, hetkien päällekkäisyys. Niinpä kuvissa luonnollinen valo saattaa tulla monelta taholta ja sen myötä varjot karata useaan suuntaan. Hetket kuvassa voivat sijaita vuosien päässä toisistaan – tai kaikki saman sekunnin sisällä.

Näyttelyn kuvasto leikittelee asioiden yhtäaikaisella tarkkuudella ja epämääräisyydellä, impressiolla ja muutoksella, kuviin jähmettyneillä hetkillä. Sekuntien välinen aika on tarpeeksi pitkä havainnon tai päätöksen syntymiseen, mutta silti liian lyhyt näkemänsä tarkkaan hahmottamiseen.

Toisaalta, sekuntien välinen aika ei tarkoita välttämättä nimenomaan kahden sekunnin välistä aikaa. Kyse voi olla myös sekunneista, jotka sijaitsevat matkan päässä toisistaan, ehkä päivien, ehkä vuosienkin, mutta jotka ovat jollakin tavalla erilaisia kuin niitä ympäröivät sekunnit: ne aloittavat tai lopettavat jonkun prosessin. Ne pysäyttävät ja havahduttavat. Ja mitä siihen väliin jää – siitä koostuu tämä näyttely.

Näyttelyn avajaiset perjantaina 30.11.2018 klo 18 – lämpimästi tervetuloa!

EN | Time between seconds is an exhibition theme, that I have been working with for years. I will continue updating the theme with new works using various media elements in following years. This exhibition in Gallery Becker shows the first phase of the entity: pigment ink prints made in 2018, combining photography, drawing, painting and traditional methods of print making.

I’ve worked with these artworks together with my other longtime project, the Garden of Tears. Those two themes have grown together, sometimes twining close into each other. There are some images that belong to the both themes, and thoughts that have their roots deeply in both themes. One combining idea of the both exhibition themes is some kind of timeless, or the obscurity of time, the overlapping of moments. So, it may be that the natural light comes from various directions and the shadows are leaping in both left and right. The moments in these images can have years in between them – or they are all happining inside the very second.

The images of the exhibition are playing with the simultanous accurity and vagueness, impression and change, those moments frozen in picture. Time between seconds is long enough to notice things or decide something, but still too short to perceive fully what you are seeing.

On the other hand, time between seconds doesn’t necessary point to time between two seconds. It can be about seconds that are way apart from each other, maybe they have days, possibly years between them, but they are somehow different than the seconds around them: they begin or end some process. They stop and awaken you. And what is left between them – this is where this exhibition comes from.

The exhibition vernissage is on Friday November 30 at 6pm – you are warmly welcome!

0