Päivi Hintsanen, s./b. 1970

Porvoo_2012_b_

Kuvataiteilija
Väriasiantuntija
Kuvittaja
Kuvittelija

Kuva-aiheissani liikutaan usein jossakin toden ja unen rajamailla: oikeat paikat ovat sekoittuneet keksittyihin paikkoihin ja tiloihin ja todellisuuden elementit häivähtelevät mielikuvitusmaailmassa. Itselleni kuvani ovat dokumentaatiota päässäni näkyvistä paikoista ja hahmoista, joihin unisilla tutkimusmatkoillani olen törmännyt.

Työskentelen pääasiassa tietokoneella. Aloitin taiteilijan urani mediataiteen ja erityisesti verkkotaideteosten parissa, mutta jossain vaiheessa huomasin siirtyneeni kybermaailmasta tähän oikeaan: aloin toteuttaa erilaisia installaatioita ja toteuttaa konkreettisia kuvateoksia.

Ensimmäiset verkkoteokseni olivat kuville ja teksteille pohjautuvia sekä lineaarisia että epälineaarisia tarinoita. Edelleenkin minua kiinnostavat ennenkaikkea tarinan kertominen (niin verkkotaideteoksissa kuin kuvissakin) ja ihmisten välinen vuorovaikutus ja kommunikaatio heidän kanssaan – ja toisaalta myös verkon yleiset ja välillä kiusallisetkin ilmiöt kuten roskaposti. Yritän etsiä tasapainoa tekniikka-overloadiin pitämällä asiat maanläheisinä. Siksi suosin suosin mekaanisia ratkaisuja digitaalisen sijaan ja henkilökohtaista kontaktia tietokantataiteen sijaan. Kuvissani haluan luoda outoa todellisuuden kaltaista epätodellisuutta melko pelkistetysti, mitään alleviivamatta.

Kuvia työstän erilaisilla digitaalisilla sekä analogisilla kollaasitekniikoilla. Teos määrää aina käyttämäni toteutustekniikan. Viime vuodet olen tutkinut luonnonväriaineiden käyttöä kuvataiteessa ja perehtynyt erityisesti antotypia-tekniikkaan kaksivuotisella Koneen säätiön työskentelyapurahalla.

Useimmiten sarjalliset vedokseni ovat valokuvapohjaista grafikkaa, jossa yhdistetään valokuvaa, skannattuja elementtejä, piirrosta ja maalausta sekä digitaalisesti että manuaalisesti. Uudemmissa teoksissani olen käyttänyt aiempaa enemmän maalauksellisuutta ja kollaasitekniikoita: kuvissa on edelleen pohjana valokuva, mutta skannattujen pintojen ja materiaalien lisäksi tekniikkana on ollut myös vesivärillä maalatut pinnat ja itse otettujen kuvien sekaan on poimittu materiaalia myös vanhoista arkistovalokuvista. Kuvan toteutusprosessi saattaa vaihdella hyvinkin paljon, mutta lopputuloksena on aina museolaatuinen vedos. Numeroidut vedossarjat ovat laadukkaita pigmenttimustevedoksia taidegrafiikka- tai valokuvapaperille. Kokeellisimmissa tulostukseen pohjautuvissa projekteissani käytän myös mm. lasertulostintekniikoita ja erilaisia tulostuspintoja. Teen paljon myös käsin: piirrän, maalaan, raaputan.

Ylläpidän kaikille avointa (maailman laajinta toimitettua) väriteemaista sivustoa coloria.net, johon olen kirjoittanut satoja artikkeleita väristä. Väreistä kirjoittaminen ja väritiedon jakaminen on ollut aina osa taiteen tekemisen prosessiani, mutta viime aikoina väritieto on alkanut nivoutua niin kiinteästi kuvataiteelliseen työhöni, että itsenikin on vaikea tunnistaa, missä näiden kahden työosion rajat menevät. Väriaineiden, ja erityisesti luonnonvärien monialainen tuntemus on ehkä juuri se työskentelyni elementti, joka minut eniten erottaa muista kuvataiteilijoista.

Työni värin kanssa ja erityisesti Coloria‐kokonaisuuden kehittäminen on päättymätön projekti: elämäntyöni, joka todennäköisesti jatkuu vähintään elinaikani – ja toivottavasti jää elämään jälkeeni.

Visual artist
Colour professional
Illustrator
Imaginator

In my art the atmosphere sets somewhere between reality and dream: real places are mixed with fictitious places and spaces, and the elements of reality glimpse in the imaginary world. I like to describe my images as a documentation of the places and characters I have met on my dreamy expeditions.

I work mainly with computer. I started my artistic career ”in cyber world”, making media art and especially web art. In some point my art started shifting towards the ”real world”: making installations and prints on paper have combined those two different worlds together.

My first web art pieces were image and text based stories, both linear and non linear. Still I’m not so interested in the technology that internet provides nor using the latest technical solutions in my works, but the story telling and larger phenomenons of internet itself: from interaction and communication between people from all over the world to those irritating side effects of web – like spam. I seek the balance for technical overload by keeping the things quite earthy: I prefer mechanical solutions over digital and personal contact over database based art. In my prints I want to create weird reality  – like unreality in quite a plain visual way, not underlining the message.

I use different digital and analogical collage techniques to make pigment ink prints that take their place technically somewhere between photography and traditional print making. Usually the technique of my edition prints combines photography, scanned elements, drawing and painting. In my most recent works I have combined more traditional art methods to my digital work. My limited edition prints are always quality pigment ink prints. In my more experimental print projects I use also laser print techniques and various printing materials. I also use analogical / traditional methods: drawing, painting, scratching.

I maintain coloria.net, a text-based website about colour, including hundreds of pages of information. Writing about colours and sharing my knowledge has always neem a part of my art making process, but lately these two have started to intertwine into each other so closely, that it is hard for me to differentiate them from each other. Diverse knowledge of colourants, and especially of natural dyes and pigments, is probably the element, which makes my work unique.

My work with colour, escpecially working with Coloria, is a never-ending project: my lifework, with which I’ll continue working the rest of my life – and which hopefully continues existing after me.