Current / Ajankohtaista

Muut teokset – Other works

Kuulumattomat (yksityiskohta) / Detached (detail)

FI
Oulun taidemuseon Checkpoint Leonardo -näyttelyn yhteydessä useampikin henkilö on jo kysynyt, eikö teoksesta löydy esittelyä omalta sivultani. Ei ole tähän saakka löytynyt kunnon tietoa, mutta kolmas kertahan (Oulussa on teoksen kolmas installaatio) toden sanoo! Jostain syystä portfolion kokoaminen kokonaisuudessaan on ollut hankala ja hidas homma, mutta työ on aloitettu. Täydentelen kevään 2015 aikana teosesittelyjä (siis niitä muita kuin vedoksia). Aloitin Vaskenruosteyrttitarha-installaation esittelyn lisäämisellä, mutta lisään esille myös muita teoksia ja projekteja – myös keskeneräisiä prosesseja.
Teoksiin voi tutustua Muut teokset -sivulta.

EN
After Checkpoint Leonardo exhibition at the Oulu Art Museum opened a few weeks back, several people have asked me, if I really don’t have any introduction of the work in my own website. Until this I have had to say “no”, but you know what they say about a third time (in Oulu there is a third installation of this)… For some reason completing my art portfolio has been difficult and heavy job, but the work has started. During spring 2015 I will add more introductions of my other works and projects (other than prints, that is). I started with introducing the Copper Rust Herb Garden installation, but I will add also some other artworks and projects – also on going processes.
You can find these introductions in Other works page.

0