Current / Ajankohtaista

Uusia teoksia sarjasta Taivaanhoidon tietokirja / New prints from the series Care-Taking of the Sky

Päivi Hintsanen: Kevätyön taivas – Spring Night Sky

FI |
Taivaanhoidon tietokirja -sarja oli Kuvituksia olemattomiin kertomuksiin -näyttelyn (Galleria Becker, Jyväskylä 2011) päätyö. Sarjan koko nimi – Ohjeistavia kuvituksia teokseen “Taivaanhoidon tietokirja” – on lievästi sanottuna hieman mahtipontinen kaikkine alaotsikoineen – täysin nonsensea, mutta oleellinen, koska kuvittelin tekeväni kuvituksia johonkin niistä vanhoista tietokirjoista, jotka ovat täynnä ylitsevuotavaa tekstiä ja juhlistavat pitkiä, epäselviä lauseita. Vuonna 2011 sarjaan valmistui yksi suurempi työ ja kuusi pienempää teosta alaotsikolla Pilvet ja niiden hallinta, laatu & paksuus erilaisissa ilmastollisissa tilanteissa. Tuolloin prosessi oli itselleni teknisesti kovin vaikea ja useita luonnoksia jäi pöytälaatikkooni puolivalmiina. Palasin teeman pariin vuonna 2017, kun toteutin näyttelyn, joka perustui täysin kesken jääneisiin luonnoksiini. Kaksitoista uutta teosta valmistui alaotsikoiden Sumuilmiöiden havainnointi – maahan laskeutuneiden pilvien luokittelu ja analysointi, Yötaivaat ja niiden tähtimääräinen ja sävyllinen differenssi eri vuodenaikoina, sekä Säätieteellisiä erityisilmiöitä ja taivaanhoidon oheishavaintoja, vaihtelevilla ihastuksen ja ihmetyksen asteikoilla mitattuina alle.

Nämä vuonna 2017 toteutetut uudet työt ovat nyt katsottavissa verkossa: paivihintsanen.fi/caretaking_of_the_sky

EN |
Care-Taking of the Sky series was the mainwork of the Illustrations for Nonexistent Stories exhibition (Gallery Becker, Jyväskylä, Finland 2011). The whole title of the series is a bit pompous – Instructive Illustrations for ‘The Textbook of Care-Taking of the Sky’ – fully nonsense with its sub-titles, but important, I really imagined that I was making illustrations for one of those old guide books that are so lavish and celebrating long, unclear sentences. In 2011 I made one larger and six smaller prints to this series under the title …of Clouds and How to Master Them, and of Cloud Quality & Thickness in Different Aerial Situations, but I found the process really hard and there were many sketches left on my drawer unfinished. I returned to the theme in 2017, when I had an exhibition based fully on my unfinished sketches. Twelve new prints were made under the subtitles of Fog Phenomena – classifying and analysing clouds descending on terra firma, of Nightly Skies, with the seasonal difference in star-quantity and hue, and of the special meteorological phenomena and incidental observations of the care-taking of the sky, measured by the variable scales of enchantment and astonishment.

These new 2017 are now online, please take a look: paivihintsanen.fi/caretaking_of_the_sky!

0