Coloria

 

 

FI

Coloria on väriteemainen sivustokokonaisuus. Se tarjoilee suomeksi yleistajuisesti kirjoitettua, monialaista tietoa väreistä ja väriin liittyvistä ilmiöistä. Sivustolla käsitellään väriä useista näkökulmista: Väriaineiden ja värinkäytön kulttuurihistoriasta pigmenttien koostumukseen ja värisanojen etymologiaan.

Coloria-kokonaisuus sisältää useita osasia:
Coloria.net, pääsivu
Coloriasto.net, väriarkisto
Coloria instagram + Coloria Society6 Shop = Playing with colour theory -projekti

FACEBOOK @coloria.net
X (Twitter) @Coloria_net
PINTEREST fi.pinterest.com/kuvituksia/coloria/
BLOGI coloria.blogspot.com (2006-2022)
YOUTUBE väriteemaisten videoiden soittolistat www.youtube.com/@colorianna/playlists

Olen Colorian nimissä ollut mukana useissa väriprojekteissa ja -tapahtumissa ja tuottanut niitä myös itsenäisesti. Näistä tarkemmin tietoa Työni värin parissa – sivulta.

EN

Coloria.net is a large web site on colour – in Finnish. There are hundreds of pages on all areas of colour from colour theories to colourants, dye plants, symbolisim, etymology, chemical and physical qualities etc.

Coloria has many sub-projects:
Coloria.net, main page
Coloriasto.net, archive for old colour texts
Coloria instagram+Coloria Society6 Shop = Playing with colour theory project

In social media I provide content also in English.
X (Twitter) @Coloria_net
PINTEREST fi.pinterest.com/kuvituksia/coloria/
YOUTUBE playlists of colour themed videos www.youtube.com/@colorianna/playlists

Coloria has been part in many colour related projects and events. More information of the various short-term projects at My work with colour page.


 

COLORIA.net

verkkosivu
2000-
Coloria.net

Värit ovat kiehtoneet minua lapsesta saakka. Teini-ikäisenä yhdistin kaksi suurta intohimoani – kirjoittamisen ja värit – ja aloin omaksi huvikseni kirjoitella pöytälaatikkoon väriartikkeleita, joita kertyi kymmeniä jo peruskouluaikoina. Kun noin kymmenisen vuotta myöhemmin tutustuin verkkosivujen tekemiseen, tajusin, että siinä oli vihdoin keino lajitella ja linkittää toisiinsa kirjoittamani artikkelit. Coloria-sivusto oli itselläni useampia vuosia ihan vain omalla koneellani yksityisenä värikokoelmanani, ennen kuin ystäväni kehotuksesta julkaisin sivuston internetissä vuonna 2000. Nykyään Coloria.net on maailman laajin toimitettu väriteemainen sivusto.

Harrastus ei ole hiipunut, eikä mielenkiinto värejä kohtaan ole laimentunut ajan myötä. Päinvastoin! Siinä missä muut keräävät postimerkkejä tai muumimukeja, minä kerään tietoa väristä. Kahmin ihan mitä vain väritietoa itselleni, mutta erityisen kiinnostunut olen itse väriaineiden ja värikasvien kulttuurihistoriasta ja siitä, miten värejä on käsitelty ja miten niihin on suhtauduttu historiassa ja millaista niiden symboliikka on ollut eri kulttuureissa.

Coloriaan olennaisena osana kuuluu vuorovaikutus muiden väristä kiinnostuneiden kanssa. Vastaan viikottain väriin liittyviin kysymyksiin ja melkein viikottain saan myös väriin vinkkejä väriin tavalla tai toisella liittyvistä artikkeleista tai projekteista. Coloria kaikkine sisarprojekteineen on harrastukseni, joka ei tuota minulle elantoa, mutta – suomenkielisyydestään huolimatta – on tuonut minulle valtavan kontaktiverkoston ympäri maailmaa. Väriharrastukseni innottaa ja luo resursseja myös kuvataiteelliselle työskentelylleni, jossa värillä (omana entiteettinään) on vuosi vuodelta suurempi merkitys.

Colorian ja sen sisarsivustojen tekemistä, ylläpitämistä ja kehittämistä ovat tukeneet vuosien varrella seuraavat apurahat:
2017 Työskentelyapuraha, Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto 2000 €
2009 Työskentelyapuraha, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 2000 €
2008 Kohdeapuraha (kuluihin), Keski-Suomen taidetoimikunta, 1500€
2006 Kohdeapuraha (kuluihin), Keski-Suomen taidetoimikunta, 1000€
2003 Kohdeapuraha (kuluihin), Keski-Suomen taidetoimikunta, 1000€

Coloria.net -sivusto sai vuonna 2006 Suomen Väriyhdistyksen myöntämä Iiris -palkinnon.

Coloria.net

website
2000-
Coloria.net

I have been mesmerized by colours since I was a child. When I was a teenager I combined two of my great passions – writing and colours – and I started to write colour articles just for myself. About ten years later, when I first learned web page making (in early years of world wide web), I realised that this was the way I can finally sort my colour articles and link them to each other. I maintained Coloria as my private colour archive on my own computer for some years before my friend urged me to publish the site on web in the year 2000. Nowadays Coloria.net is the largest personally updated colour website in the world.

Nowadays colours are a massive part of my life. Some others collect stamps, I collect information about colour. I’m interested in all kinds of color knowledge, but I’m especially interested about the cultural history of colourants and dye plants, the relation of cultures and colour in history and the colour symbolism in various cultures.

An essential part of working with Coloria is the interaction with other people who are interested in colour. I answer some colour related questions every week, and almost weekly I also get some hints about articles or projects that are linked to colour in a way or another. Coloria with its all side projects is my hobby, in the sense, that doesn’t bring the bread on the table. It, however – even if it is written in Finnish – has brought me contacts all over the world. My work with colour inspires and forms various kinds of resources also for my work as a visual art, in which colour takes a larger role every year.

***

During the last twenty years Coloria and my work with Coloria have received some grants. I have received small personal working grants from Otto A. Malm Foundation (2017) and Committee for Public Information (2009), and for the expenses three grants from the Art Council of Central Finland (2003, 2006, 2008)

Coloria.net webpage received also Iiris prize from the Finnish Colour Association in 2006.


 

Coloriasto

verkkosivu / tietokanta
2007-
Coloriasto.net

Coloriasto.net on väritekstien arkisto, johon kerään ja lajittelen väriaiheisia kirjoituksia lehtiartikkeleista tutkimuksiin. Tavoitteena on saada kaikkien ulottuville digitoituna ja helpommin löydettävänä ennen kaikkea mm. vanhaa, vaikeasti saatavilla olevaa värikirjallisuutta sekä verkossa vielä julkaisemattomia tutkimuksia sekä materiaalia yksityisiltä ihmisiltä (vanhoja kurssi‐ yms. muistiinpanoja).

Pääsivu on yksinkertainen yhden sivun hakemistosivu; itse artikkelit ovat tekstimuodossa Bloggerissa, jossa niitä voi hakea hakusanoilla ja vapaalla haulla. Sivustoon kuuluu myös värjäyskasvien luettelo artikkelilinkkeineen ja Coloriastossa julkaistut värireseptit on koostettu omalle sivulleen käyttötarkoituksen ja värin mukaan.

Coloriasto

website / database
2007-
Coloriasto.net

Coloriasto.net is an archive of colour texts, in which I collect and sort colour themed writings from newspaper articles to larger studies. My aspiration is to make the already published, but hard-to-find colour articles more easily to find, and also digitise and publish previously unpublished materials (for example old course notes and recipes from private persons).

The main page is a simple one page directory / landing page; the texts are published in Blogger, in which there is a keyword index (tags) and also a free search field. The website also includes a list of dye plants with links to reference articles published in Coloriasto, and recipe page with links to published recipes, arranged with colour and the purpose of use.


 

Väriteorialeikkejä

Playing with colour theories articles 2024-
Coloria instagram 2022-
Coloria Society6 Shop 2015-

Projekti syntyi vahingossa. Kun piti herätellä uudelleen vektoripiirustustaitojani, löysin vanhoista väriteorioihin liittyvistä kuvituksista itselleni mieleisen harjoittelualustan. Aluksi toistin teoriakuvituksia ihan vain työkaluharjoituksena. Monet kuvat olivat kiehtovia nimenomaan aikojen saatossa haalistuneen tai muuntuneen värityksensä vuoksi, mutta kiinnostuin siitä, minkävärisiä näiden kuvitusten oli alunperin tarkoitus olla. Aloin tehdä kuvapareja: ensin tein kuvan käyttämällä referenssinä vanhaa kirjaa, sitten tein oman tulkintani, jonka värit valitsin kuvaan liitetyn teoreettisen tekstin perusteella.

Kuvat ovat myynnissä Society6-kaupassa. Tuoton käytän Colorian vuosittaisten kustannusten kattamiseen.

Kun lataan kuvan Society6-sivulle, nimeän sen niin, että nimissä näkyy aina kenen kuvasta toisintoni on tehty ja missä kirjassa se on alunperin julkaistu, ja lisätietoihin täydennän aina julkaisusta tarkemmat tiedot, kuten julkaisijan, painopaikan ja vuoden. Tekstin määrä palvelun sivulla on kuitenkin rajallinen – ja koska halusin kertoa lisätietoa kuvista, aloin julkaista kuvituksia sekä Society6-tuotteita Coloria instagramissa. Kuvien yhteydessä kerron englanniksi kuvaan liittyvästä teoriasta, kirjoittajasta ja kirjasta, jota olen käyttänyt referenssinäni. (Instagram-stooreissa jaan myös muita värijuttuja).

Vuoden 2024 alussa avasin instagramissa julkaistuille esittelyille Playing with colour theories articles -blogin, josta kuvitusten ja niiden alkuperäisten tekijöiden esittelyt löytyvät jatkossa helpommin.

Playing with colour theory

Coloria instagram 2022-
Coloria Society6 Shop 2015-

The procect was born by coincidence. I needed to revive my skills in vector drawing, and I found remaking vintage colour theory illustrations to be a perfect practise. First I replicated these illustrations only as a tool practice. Many illustrations looked fascinating because of their faded or altered colours, but I also wanted to know what colours they were originally meant to be. I started to make pairs: first one vintage-washed using colours in the reference book and then my own interpretation, to which I select colours based on the text. I only use copyright-free illustrations for my refecence.

The remakes are sold at Coloria Society6 store. I use the earnings to cover maintain costs of Coloria.

When I upload a remade illustration in Society6, I always mention from which book and by whom this remake is made of, and in additional information field I write more detailed info, like publisher, printing place and year. Because the characters are limited to tweeting length, and because I also wanted to share more information of the illustrations, I started to publish illustrations and Society6 products in Coloria instagram. Next to the illustrations I also write about the theories relating to it, about the writer and about the book in which I found my reference illustration, and also about my process in selecting the colours to my interpretation.

In the beginning of 2024 I started a blog Playing with colour theories articles, from which the introductions published in Coloria instagram will be more easily found.[Vintage-wash remake of Definite scale, from the book Chromatography by George Field, 1841.]