Työni värin parissa – My work with colour

FI

Työni värin kanssa ja erityisesti Coloria‐kokonaisuuden kehittäminen on päättymätön projekti: elämäntyöni, joka todennäköisesti jatkuu vähintään elinaikani – ja toivottavasti jää elämään jälkeeni.

EN

My work with colour, escpecially working with Coloria, is a never-ending project: my lifework, with which I’ll continue working the rest of my life – and which hopefully continues existing after me.


Projektit (tärkeimmät)

Tulossa: Hallavasta raudankarvaan – värit Suomessa
?, painettu tietokirja
Yleistajuinen tietokirja värien käytön ja värien symboliikan historiasta Suomessa. Käsittelen sitä, millainen rooli väreillä on ollut arjessa ja juhlassa, ja kuinka väri on elänyt puheessa ja sanonnoissa. Kerron erilaisten ilmiöiden kautta, mitkä värit ovat koettu arvokkaiksi tai jopa pyhiksi, ja mitkä värit ovat herättäneet pahennusta ja minkä vuoksi. Lähestyn värejä historian kautta, mutta samalla tuon esiin perinteiden vaikutuksen nykypäivään ja tapaan, jolla väreistä nyt ajattelemme.
Lisätietoa

Värinkeräilijän pieni käsikirja – yleiset pigmentit
2023, painettu tietokirja
Värinkeräilijän pieni käsikirja esittelee lyhyesti viitisenkymmentä yleistä taiteilija- ja harrastajaväreistä löytyvää yksittäistä pigmenttiä. Esittelyjen vieressä on sivu omille värinäytteille. Kullekin pigmenttiesittelylle ja näyteväreille on varattu aukeama. Taskukokoinen, 120-sivuinen kirjanen on Coloria.net D:sgnin ensimmäinen julkaisu, mutta ei viimeinen: kesällä 2024 ilmestyy kirjasarjan seuraava osa, jossa esitellään pigmenttien sijaan kuuluisia sävyjä/sävysekoituksia.
Lisätietoa ja tilauslomake

Vihreää väriä
2021-, näyttely
Värjäyksen ekologisuutta pohtiva näyttely toteutettiin yhteistyössä Suomen käsityön museon, Helsingin yliopiston BioColour-hankkeen, Värjärikilta ry:n ja Coloria.netin kesken. Olin mukana käsikirjoittamassa näyttelyä, kirjoitin pääosan näyttelyplanssien ja oheismateriaalien teksteistä sekä suunnittelin ja koordinoin luonnonvärinäytteiden värjäysprojektin.
Lisätietoa

Luonnonväriympyröissä – kasvivärien historiaa ja nykypäivää
2021, verkkonäyttely
Tapahtumasivulla esitellään Vihreää väriä -näyttelyn noin 60 luonnonvärinäytettä. Sivulla esitellään näytteet ja tietoa väriaineista, joilla ne on värjätty. Näytteet ovat värjänneet Värjärikilta ry:n jäsenet, värinäytekiekkoja kokoamassa olivat Suomen käsityön museon museokumppanit ja kiekot on kuvattu Suomen käsityön museon toimesta. Suunnittelin värinäytteet, organisoin kiekkojen värjäyksen, kirjoitin luonnonvärien esittelytekstit (Vihreää väriä -näyttelyyn ja verkkonäyttelyyn ja koostin verkkonäyttelyn sisällön.
Näyttely Facebookissa

Coloria 20 vuotta – 52 pigmenttiä
2020, verkkonäyttely, ikkunanäyttelyt
Koronan vuoksi Colorian juhlavuodelle suunnittelemat suuremmat tapahtumat typistyivät kahdeksi ikkunanäyttelyksi Jyväskylässä.
Oman työhuoneeni ikkunassa esittelin näytteillä ja tietoteksteillä luonnonvärejä.
Taidetarvikekauppa Artlon ikkunassa oli esillä tietopohjainen näyttely pigmenteistä. Näyttely toteutettiin yhteistyössä Artlon kanssa: tekstit olivat lyhennelmiä Coloria-sivustoltani ja visuaalinen toteutus on Artlon käsialaa.
Facebookissa toteutettu verkkonäyttely oli Artlon näyteikkunanäyttelyn laajennus ja siellä esittelin myös sellaisia historiallisia pigmenttejä, joita ei tämän päivän taidekaupoista enää saa.
Verkkonäyttely Facebookissa

Pyöritään väriympyröissä
2016, verkkonäyttely
Näyttely liittyi täydentyvänä elementtinä kahden kuukauden mittaiseen näyttelyyn, jossa esiteltiin SULOisia värejä ‐roskisvärjäämistä sekä luonnosta saatavia orgaanisia ja epäorgaanisia väriaineita. Toteutin näyttelyn ja siihen liittyvä verkkonäyttelyn yhdessä tekstiilitaiteilija Ulla Lapiolahden kanssa.
Verkkonäyttely Facebookissa

Väriteorialeikkejä (Playing with colour theories)
2024-, Playing with colour theories articles
2022-, Coloria instagram
2015-, Coloria Society6 Shop
Toisinnan vanhojen väriteorioiden kuvituksia piirtämällä ne uudelleen vektoripiirroksina. Usein toteutan kuvan ensin vanhan referenssikirjan haalistuneilla ja muuntuneilla väreillä, ja usein myös teen toisen version sillä värityksellä, joka tekstin perusteella kuvissa oli tarkoitus olla. Kuvia myyn Colorian Society6-kaupassa, ja niistä saatava (pieni) tuotto menee Coloria-sivun ylläpitokuluihin. WordPress-sivulla (sekä lyhyemmin Coloria-instagram -sivulla) kerron Society6-tuotekuvien yhteydessä lisää kuvaan liittyvästä teoriasta, kirjasta ja kirjailijasta. Projektin toteutuskieli on englanti.
Lisätietoa Colorian esittelysivulla

Suloisia värejä – kaikille avoin roskisvärjäämisen koekeittiö
2011-2016, osallistava projekti ja julkaisu
Yhdessä tekstiilitaiteilija Ulla Lapiolahden kanssa.
Projektissa valmistettiin värejä ja värjättiin omasta kotikeittiöstä tai roskalaatikoista kerätyillä materiaalilla. Projektiin liittyi blogi ja e-julkaisu.
Lisätietoa

Coloriasto
2007-, verkkosivu / tietokanta
Coloriasto.net
Coloriasto on väritekstien arkisto, johon kerään ja lajittelen väriaiheisia kirjoituksia lehtiartikkeleista tutkimuksiin. Tavoitteena on saada kaikkien ulottuville digitoituna ja helpommin löydettävänä ennen kaikkea mm. vanhaa, vaikeasti saatavilla olevaa värikirjallisuutta sekä verkossa vielä julkaisemattomia tutkimuksia sekä materiaalia yksityisiltä ihmisiltä (vanhoja kurssi‐ yms. muistiinpanoja).
Lisätietoa Coloria-sivulla

Väristyksiä
2006-2011, näyttely
Näyttelyn käsikirjoitus ja suunnittelu yhdessä Ulla Lapiolahden ja Suomen käsityön museon kanssa. Suomen käsityön museon päänäyttely vuonna 2006; näyttely esillä myös Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu, Hyvinkää (2007), Pietarsaaren kaupunginmuseo (2007), Varkauden museo (2007‐08), Kuopion luonnontieteellinen museo (2008), Etelä‐Pohjanmaan maakuntamuseo, Seinäjoki (2008), Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo (2008-2009), Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulu (2009), Lahden kaupunginmuseo / Historiallinen museo (2010); Kankaanpään kaupunginmuseo, Niinisalo (2011)

Coloria
2000-, verkkosivu
ISSN 2737-3649
Coloria.net
Coloria on väriteemainen sivusto. Se tarjoilee suomeksi yleistajuisesti kirjoitettua tietoa väreistä ja väriin liittyvistä ilmiöistä. Sivustolla käsitellään väriä useista näkökulmista: teoriasta väriaineiden koostumukseen ja värikasveista värisanojen etymologiaan.
Lisätietoa

Projects

Coming up: Hallavasta raudankarvaan – a book on Finnish colour
?, printed book
Currently I’m planning to write a nonfiction book about the use of colour and the colour symbolism in Finland. I write about the role of colours both in everyday life and in festitive use, and about how colour is living in language and in sayings. Through various phenomenoms I tell a stories of colours that are thought to be especially valuable or even holy, and also stories of those colours that have been a cause of contempt – and why so. I approach colours through history, but at the same time I show the impact of traditions to present day and the way we now think of colour.
The language of the book will be Finnish.

Värinkeräilijän pieni käsikirja – yleiset pigmentit
2023, printed book
…which translates to a Small Handbook for Colour Collector – Common pigments, and is only available in Finnish (currently, at least). The 120 page wire bound pocket book includes introductions of about fifty pigments you may find in artist or hobbyist paints. Next to each introduction there is space for reader’s own samples. This is the first printed publication of Coloria.net D:sgn, and the series will continue already in summer 2024 with a similar collector book about some famous hues and mixtures.
Introduction page is in Finnish, but includes also some images of the book.

Sustainable colour
2021-, exhibition
I took part in planning the exhibition, writing the exhibition texts, planning and coordinating the dyeing process of natural dye sample; the producer of the exhibition was the Craft Museum of Finland, together with Coloria.net, BioColour project and the Värjärikilta (dyers’ association).
More information

Luonnonväriympyröissä – kasvivärien historiaa ja nykypäivää
2021, web exhibition on natural dyes, only in Finnish
Näyttely Facebookissa

Coloria 20 vuotta – 52 pigmenttiä
2020, web exhibition on historical pigments, only in Finnish
Verkkonäyttely Facebookissa

Playing with colour theories
2024-, Playing with colour theories articles
2022-, Coloria instagram
2015-, Coloria Society6 Shop
I remake old colour theory book illustrations by making vector drawings of them. Often I make first one vintage-washed using colours in the reference book and then my own interpretation, to which I select colours based on the text. I sell these illustrations at Coloria Society6 store, the (tiny) profits of it I use to cover maintain costs of Coloria. I share information on colour theory, about the original book and about the author spiced with Society6 product images in blog (and also in Coloria instagram). The project language is English.
More information on Coloria introduction page

Sweet waste dyes – Open to all waste dye experimental laboratory
2011-2016, workshop project, website, publication
Together with textile artist Ulla Lapiolahti.
In Sweet Waste Dyes! project we produced colours and dyes using the stuff that we find in our own kitchen trash or from other waste bins around. Theme of recycling is urban and near everyday life of each person.
More information

Coloriasto
2007-, website / database
Coloriasto.net
Coloriasto is an archive of colour texts, in which I collect and sort colour themed writings from newspaper articles to larger studies. My aspiration is to make the already published, but hard-to-find colour articles more easily to find, and also digitise and publish previously unpublished materials (for example old course notes and recipes from private persons). The main focus is on Finnish material, but there are hundreds of texts also in other languages.
More information on Coloria page

Väristyksiä
2006-2011, exhibition
A playful colour exhibition, planning together with Ulla Lapiolahti and the Craft Museum of Finland. It was the main exhibition of the Craft Museum of Finland in 2006, after which the exhibition toured Finland for five years.

Coloria
2000-, website
ISSN 2737-3649
Coloria.net
Coloria is a large webpage on colour – in Finnish. There are hundreds of pages on all areas of colour from colour theories to colourants, dye plants, symbolisim, etymology, chemical and physical qualities etc.


 

Luennot ja työpajat (tärkeimmät)

2016 Luonnonväri‐työpaja yhdessä Ulla Lapiolahden kanssa Jyväskylän neulefestareilla

2015 Kaksi väriteemaista avointa luentoa Jyväskylän kansalaisopistossa:
Kohtauksia värien historiasta
Värjäys ja värit keskiajalla

2013- Espanjanvihreä vaskenruoste, luento espanjanvihreän värin historiasta ja Vaskenruosteyrttitarha-installaation esittely tieteen ja taiteen rajamaastoa tutkivan Checkpoint Leonardo -näyttelyn yhteydessä: Jyväskylän taidemuseo (kevät 2013); Taidehalli TR1, Tampere (syksy 2013)

2012 Sweet Waste Dyes -luento luonnonväreistä ja SULOisia värejä -projektin esittely yhdessä Ulla Lapiolahden kanssa; La escuela superior de diseño de Madrid, NowHere Finland -näyttelyprojektin osana, Madrid, Espanja

2012 SULOisia värejä -työpaja La escuela superior de diseño de Madrid -koulun opiskelijoille, NowHere Finland -näyttelyprojektin osana, Madrid, Espanja

2012 Viisi SULOisia värejä -yleisötyöpajaa Museo Nacional de Artes Decorativas -muotoilumuseon asiakkaille, NowHere Finland -näyttelyprojektin osana, Madrid, Espanja

2012 Luonnonväri – ekoväri? -luento, NowHere Finland -näyttelyn ja Jyväskylä Design Weekin osana, Suomen käsityön museo, Jyväskylä

2011 Värikäs historia ‐luento, Turku Biennaale, Aboa Vetus & Ars Nova ‐museo, Turku

2010 Värikäs historia ‐luento, Lisää väriä! ‐tapahtumassa, Jyväskylä (järjestäjät Jyväskylän Grafiikkakeskus, Jyväskylän kansalaisopisto, Ulla Lapiolahti ja Coloria.net)

2010 Värisekoituksia -työpaja yhdessä Ulla Lapiolahden kanssa, Lisää väriä! ‐tapahtumassa, Jyväskylä (järjestäjät Jyväskylän Grafiikkakeskus, Jyväskylän kansalaisopisto, Ulla Lapiolahti ja Coloria.net)

2009 Wanhat reseptit ‐työpaja yhdessä Ulla Lapiolahden ja Tiina Leinon kanssa, sekä siihen liittyen Wanhat reseptit ‐luento; Värjäripäivät, Kiili, järjestäjänä Värjärikilta ry

2007 Puut ja pensaat värjärien käsissä ‐luento, Värjäripäivät, Rymättylä, järjestäjänä Värjärikilta ry

Lisäksi olen pitänyt useita luentoja kouluissa ja projekteissa sekä monenlaisissa julkisissa ja yksityisissä tapahtumissa.

Lectures and workshops

I’ve given several lectures, talks and workshops in schools and in various public and private events.


 


[Kuvakaappaus SULOisia värejä‐ kierrätysvärit kokeiluun -julkaisusta]

 

Painetut väriteemaiset julkaisut ja e-julkaisut

SULOisia värejä‐ kierrätysvärit kokeiluun e-julkaisu
Julkaisua tuki Jyväskylän taide‐ ja tiedesäätiö.
Teksti ja kuvat: Ulla Lapiolahti ja Päivi Hintsanen
Taitto: Päivi Hintsanen
Jyväskylä 2013
ISBN 978‐952‐93‐2679‐2
Lataa julkaisu (pdf)
Englanninkielinen käännös The Sweet Waste Dyes Guide ilmestyi 2015.

Päivi Hintsanen: Värit ja värjäys keskiajalla
Julkaisija: Värjärikilta ry, Turku 2011 ja Turku 2012
Taitto: Sanna Moisio
Kirjasen tuotto menee Värjärikilta ry:lle.

Jälkiväristyksiä. Värittämisneuvoja opiksi ja hyödyksi
Toimituskunta: Päivi Hintsanen, Ulla Lapiolahti, Tiina Leino ja Raija Manninen
Taitto: Tiina Leino
Suomen käsityön museon julkaisuja 24, Jyväskylä, 2006
Painotyö: Edita Prima Oy, Helsinki, 2006
44 sivua, värikuvitus
ISBN 13: 978‐952‐5063‐13‐4 | ISBN 10: 952‐0563‐13‐5 | ISSN 1455‐6553
Myös verkossa pdf-versiona

Muu kirjoittaminen

2018‐20 Ikonimaalari‐lehden (2018‐2019) ja Ikoni & Kulttuuri ‐lehden (2019‐2020) väriteemainen kolumni

Publications in English

The Sweet Waste Dyes Guide – Experiment with recycled colours! e-book
The original Finnish booklet (published in 2013) was supported by the Jyväskylä Art and Science Foundation.
Text & pictures: Ulla Lapiolahti and Päivi Hintsanen
Layout: Päivi Hintsanen
Proofreading of the English print: Miia Huttunen and Frankie Robertson
Jyväskylä 2015
ISBN 978-952-93-6329-2
Download ebook (pdf)


 

 

Väriin liittyvät taideteokset

Piilotetut värit
Työn alla, installaatio
Esittely

Värisade10k
Työn alla, installaatio
Esittely

Värisade – Colour Rain (Coloria Rain)
2021- , installaatio
Suomen käsityön museo, Jyväskylä (2021)
Muotoilukeskus PROTO, Oulu (2022-2023)
Esittely

Anthotypical
2019-, kuvasarjoja ja kuvapohjaisia installaatioita
Useita antotypiaprojekteja – lisätietoa myös projektiblogissa anthotypical.wordpress.com
Projektit parhaillaan työn alla: Kuvien kaiku, Perhoset
Esittely

Vaskenruosteyrttitarha – Copper Rust Herb Garden
2011-2019, installaatio
Jyväskylän taidemuseo (2013)
TR1 Taidehalli, Tampere (2013)
Oulun taidemuseo (2015)
Serlachius-museo Gösta, Mänttä (2019)
Esittely

Artworks, emphasis on colour

Hidden Colours
Currently working on, installation
Introduction

Colour Rain 10k
Currently working on, installation
Introduction

Värisade – Colour Rain (Coloria Rain)
2021-, installation
The Craft Museum of Finland, Jyväskylä (2021)
Design Center PROTO, Oulu (2022-2023)
Introduction

Anthotypical
2019-, print series and installations
Several anthotype projects, more information alsto at my project blog anthotypical.wordpress.com
Projects I’m working with currently: The Echo of Pictures, Butterflies
Introduction

Vaskenruosteyrttitarha – Copper Rust Herb Garden
2011-2019, installation
Jyväskylä Art Museum (2013)
TR1 Taidehalli, Tampere (2013)
Oulu Art Museum (2015)
Serlachius museum Gösta, Mänttä (2019)
Introduction