Vaskenruosteyrttitarha – Copper Rust Herb Garden

Vaskenruosteyrttitarha

FI
Installaatio / prosessi
2011-

Vaskenruosteyrttitarha-installaation ensimmäiset siemenet viljeltiin kokeiluhengessä tehdyistä testeistä, joiden tavoitteena oli tehdä historiallista sinivihreää pigmenttiä. Pian kokeiluprojekteissa huomio alkoikin kiinnittyä itse pigmentin sijaan miltei näkymättömällä vauhdilla etenevään, mutta voimakkaaseen prosessiin. Vaskenruosteyrttitarha-installaatio perustuu hitaalle muutokselle, jossa lasipurkeissa olevat metallikasvit “ruostuvat” ajan myötä. Metallien korroosio näkyy eri tavalla: rautaan muodostuu punaista ainetta, jonka me kaikki tunnemme ruosteena, mutta kupariin – joka on installaation “kasvien” pääasiallinen aine – muodostuu sinivihreää ainetta, jonka vanha kansa tunsi nimellä “vaskenruoste”, ja joka taidehistoriassa tunnetaan historiallisena maalauspigmenttinä nimellä espanjanvihreä (engl. verdigris).

Värien kanssa työskentely vie minut aina peilimaahan, jossa teen kaiken päinvastoin kuin yleensä: digitaalinen muuttuu analogikseksi, tietokoneen naputtelu käsin tekemiseksi, tarkoin suunniteltu sattumanvaraiseksi. Väriaineissa kiehtoo juuri niiden hallitsemattomuus – prosesseja on miltei mahdotonta toistaa samanlaisina toista kertaa.

Installaatio muodostuu valon, lasin, metallin ja pigmentin hitaasta leikistä, jossa aika ja metamorfoosiprosessi itsessään ovat visuaalisuuden lisäksi oleellisia tekijöitä. Vaikka metallikasvit eivät ulkoisesti jäljittele luonnon kasveja, itse prosessi toistaa luonnonilmiötä: kasvit muuttuvat hitaasti kuparinhohdostaan turkoosiksi kukkamereksi, metallista riippuen väri joko voimistuu tai mustuu, ja ajan myötä, kukoistuksen jälkeen, metalli saattaa alkaa kuihtua alta pois ja kasvi hiljalleen kuolee.

Prosessin tallentaminen kuuluu osana teokseen. Prosessi tallennetaan näyttelytilanteessa kameroin (intervallikuvauksella) ja muutetaan myöhemmin nopeutetuksi time lapse -videoksi, jossa useamman viikon muutoksen voi havainnoida nopeammin. Dokumentaatiossa tallennetaan sekä koko installaatiota että valittuja prosesseja läheltä. Näyttelyteoksessa on esillä dokumentaatiota aiemmista pystytyksistä ja testipystytyksistä.

2011 Höyry-galleria, koepystytys
2013 Jyväskylän taidemuseo (Checkpoint Leonardo)
2013 Tampereen taidehalli TR1 (Checkpoint Leonardo)
2015 Oulun taidemuseo (Checkpoint Leonardo)
2019 Serlachius-museo Gösta, Mänttä (Kaukana viileä varjo)

EN
Installation / process
2011-

Copper Rust Herb Garden installation is based on the slow changing mechanism: time gradually gathers `rust´ to the small metallic `sculptures´ in glass jars. The corrosion of different metals is seen in different ways: iron makes red rust – the rust that we generally know – but upon copper, which is the main metal of the installation plants, gathers turquoise ‘rust’, which in the art history is known as a historical painting pigment verdigris.

Working with colours takes me always to a somekind of mirror world, where I do everything in an opposite way to my usual work with art: digital turns to analogue, working with computer to hand made craft, detailed planning to randomness. What fascinates me especially is the uncontrollable manner in which everything happens – it’s almost impossible to repeat the process twice with similar results.

The installation is forming of the slow play and metamorphosis of light, glass, metal and pigment, in which the process itself is an important factor in addition to the visuality. Although the metallic plants don’t mimic nature visually, the process itself echoes natural phenomenoms: the coppery metals transmute to flowery blue green garden, depending on the metal and on its impurities the colour either grows stronger or blackens, and with time, the metal may start to wither and the plant will slowly die.

The documenting of the process is an important part of the project. This process is recorded in the exhibition with a programmes still camera and is turned to a time lapse short film later, making possible to view changes during several weeks in short time. Both the installation and close up processes are documented. The exhibition piece shows also time lapse process videos from previous exhibition and test set-ups.

2011 Höyry Gallery, test installation
2013 Jyväskylä Art Museum, Finland (Checkpoint Leonardo)
2013 Tampere Art Hall TR1, Finland (Checkpoint Leonardo)
2015 Oulu Art Museum, Finland (Checkpoint Leonardo)
2019 Serlachius Museum Gösta, Mänttä, Finland (Distant Cool Shadow)


Vaskenruosteyrttitarha / Copper Rust Herb Garden, Oulu Art Museum 2015