Luonnonväri & taide – Natural Dyes & Art

 

 

FI

Luonnonvärien etsiminen ja valmistus ovat olleet parin vuosikymmenen ajan intohimoninen harrastukseni. Toisaalta olen lähestynyt harrastustani tiedon kautta: olen kirjoittanut värikasveista ja niiden käytöstä coloria.net-sivustolleni, kerännyt tietoisesti värikasveiksi tietämiäni kasveja ja ostanut ulkomaisia historiallisiksi tietämiäni väriaineita. Toisaalta suuren osan harrastustani on muodostanut värillinen löytöretkeily: olen heittänyt väripataan kasveja, joista värjäysoppaat eivät ole maininneet mitään, ja katsonut, mitä väriä niistä tulee, jos tulee. Olen käyttänyt etenkin oman kotini läheisyydessä kasvavia kasveja, monet niistä rikkaruohoja. Samalla olen oppinut tunnistamaan asuinympäristöni luontoa.

Viime vuosina olen painottanut myös kuvataiteellista työskentelyäni biovärejä hyödyntävään taiteeseen. Niitä varten valmistan itse käyttämäni väriaineet luonnon antimista ja mm. keittiöjätteistä (hedelmien kuoret, siemenet, sienten perkeet jne.)

Työskentelen useampien teosten parissa yhtäaikaisesti ja eri työprosessit ovat symbioosissa keskenään. Valmistamiani väriaineita käytän sekä installaatioiden lankojen että antotypia-projektien paperien värjäämiseen. Väriliemestä valmistan myös substraattipigmenttejä, jotka myöhemmin hyödynnän esimerkiksi musteiden ja vesivärien valmistuksessa. Luonnonvärit eivät ole maaliväreinä kovin kestäviä, joten sarjallisia kuvateoksia en niillä tee, vaan käytän värejä projekteihin, joissa niiden muuntuvuus on yksi osa kokonaisuutta.

EN

Foraging natural dyes and dyeing have been a passion of mine for a few decades now. On the other hand I’ve approached my hobby through knowledge: I’ve written about several dye plants and using them on my coloria.net page (in Finnish), I’ve collected plants I know to be dye plants and I’ve bought some traditional trade dyes. But on the other hand: big part of my dyeing process has always been a kind of treasure hunting: I’ve just picked some plants that dye books know nothing about, and I’ve tested what kind of dye I can get out of them, if any. I’ve used especially plants growing near my home, many of them weeds. At the same time I’ve learned about the nature around me.

During the last years the emphasis of my artistic work has been on the projects in which bio colours have a significant role. For those I make my own dyes foraged from nature and for example of kitchen bio waste (fruit peels, fruit stones etc.)

I work with several processes at the same time, kind of symbioticly. I use the same dyes to dye both installation yarns and anthotype papers. I also make substrate pigments, which I’ll later use for inks or aquarelles. Natural dyes in general don’t have very good light fastness, so they won’t ever be material for my print series, but I’ll use these colourants to the projects, in which the transforming process is part of the work.


 

Teokset

Piilotetut värit
Työn alla, installaatio
Esittely

Värisade10k
Työn alla, installaatio
Esittely

Värisade – Colour Rain (Coloria Rain)
2021- , installaatio
Suomen käsityön museo, Jyväskylä (2021)
Muotoilukeskus PROTO, Oulu (2022-2023)
Esittely

Anthotypical
2019-, kuvasarjoja ja kuvapohjaisia installaatioita
Useita antotypiaprojekteja – lisätietoa myös projektiblogissa anthotypical.wordpress.com
Projektit parhaillaan työn alla: Kuvien kaiku, Perhoset
Esittely

Artworks

Hidden Colours
Currently working on, installation
Introduction

Colour Rain 10k
Currently working on, installation
Introduction

Värisade – Colour Rain (Coloria Rain)
2021-, installation
The Craft Museum of Finland, Jyväskylä (2021)
Design Center PROTO, Oulu (2022-2023)
Introduction

Anthotypical
2019-, print series and installations
Several anthotype projects, more information alsto at my project blog anthotypical.wordpress.com
Projects I’m working with currently: The Echo of Pictures, Butterflies
Introduction


 

Kuva: Linnea Kuhmonen Photography/@photolinnea ⁠