Random Prints

To You Whoever You Are

FI
2010-

Random Prints -projektissa jätän numeroituja ja signeerattuja pigmenttimustevedoksiani kirjekuorissa ympäri Eurooppaa satunnaisten ihmisten löydettäväksi. Vedoksen mukana kirjekuoressa on kirje, jossa on sama teksti englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Siinä toivon, että kirjeiden ja vedosten löytäjät täyttäisivät pienen (anonyymin ja vapaaehtoisen) kyselyn, jossa kertoisivat, mihin vedokset ovat päätyneet. Vedosten uudet sijainnit ja niihin liittyvät mahdolliset tarinat jaan Random Prints -blogissa randomprints.blogspot.com Ensimmäisen Random Print -projektini aloitin elokuussa 2010. Sen jälkeen olen yrittänyt toteuttaa projektin noin kerran vuodessa.

Joka kerta teen projektiin uuden kuvan, josta on 90 vedoksen numeroitu ja signeerattu editio – mikä tarkoittaa 90 kirjekuorta odottamassa löytäjäänsä. Vedokset toteutan museolaatuisella pigmenttimusteprintterillä laadukkaalle, arkistokelpoiselle Hahnemühle Photo Rag -paperille.

Toteutin projektin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Tuolloin kerroin projektiblogissani, että idea oli muhinut päässäni jo useita vuosia, enkä oikein pysty muistamaan, mistä se tuli. Mutta samana vuonna osallistuin ensimmäisen kerran BookCrossing-projektiin (jossa jätetään kirjoja muiden ihmisten löydettäväksi) ja se toi uudelleen suunnittelemani projektin mieleeni. Aluksi ajattelin laittaa jotain pientä (kirjeen, piirrokset tms.) BookCrossing-kirjojen sivujen väliin, mutta sitten muistin alkuperäisen ideani tehdä vedoksia.

Kun aloitin projektin, kirjoitin: “Miksi nyt? En tiedä. Nyt tuntuu vain hyvältä hetkeltä aloittaa.” Tuolloin en vielä tiennyt, kuinka merkittäväksi projekti itselleni muodostuisi. Vuonna 2014 kirjoitin blogiini projektin merkityksestä itselleni – kuinka siitä muodostui satunnaisen idean sijaan paljon suurempi asia: http://sanasto.blogspot.fi/2014/05/random-prints-vol-4.html

Olen useita suuria kiitoksia velkaa moneen paikkaan tämän projektin osalta. Suurin kiitos kuuluu kaikille niille ihmisille, jotka ovat löytäneet kirjeen; etenkin niille, jotka ovat jakaneet sen uuden olinpaikan ja löytämiseen liittyneen tarinan kanssani. Monen kanssa olen jäänyt kirjeenvaihtoon. Kiitokset Pirkolle, joka käänsi kirjeen ranskaksi, ja Christinelle, joka käänsi kirjeen saksaksi. Saan kiittää myös Hahnemühlea, jolta sain paperit käyttööni vuonna 2015 toteuttamaani projektiin.

Vuosina 2016 ja 2017 projektia on tukenut Niilo Helanderin säätiö.

Random Prints löytyy verkosta:

EN
2010-

In Random Prints project I’ve left a numbered and signed edition of my pigment ink print in envelopes around Europe to random people to find and to keep. Accompanying the print in envelope there is a letter in English, French and German, in which I wish that those who have found or will find them would fill in a small (anonymous and voluntary) enquiry to tell me where the prints have ended up. The travels and whereabouts of these images are seen on the Random Prints blog at randomprints.blogspot.com. My very first Random Print project started in August 2010. Since then I’ve tried to make the project happen about once a year.

Each time there is a new signed and numbered art print of edition of 90 (which means 90 envelopes to be left all over to be found). Artworks are printed with a museum quality pigment ink printer to high-quality archival Hahnemühle Photo Rag paper.

In 2010, when I first started the project, I wrote in my blog, that I had the idea the project for several years before and I didn’t actually recall where it did came from. But one of the projects which initiated this idea again was the BookCrossing -project to which I started contribute the same year. I planned to put something small (letter, drawn image etc.) between the pages of the books that I would leave around for someone to pick and then I remembered my original idea of making randomly found prints.

When I started the project, I wrote: “Why haven’t I realized this project before? I don’t know. It just seems that now is the right time to start.” At that point I had no clue, how big importance the project would play in my life. In 2014 I wrote about the meaning of the project, and how it changed from this simply idea to something much more bigger, in my blog at sanasto.blogspot.fi/2014/05/random-prints-vol-4.html (English text below Finnish).

I owe several thanks to several people for this project. The biggest thank you belongs to all those people who have found these envelopes; and especially to those, who have shared the new whereabout of the prints and maybe also some story about how they came to find the print. With some of those who have chosen to send me email, I have stayed in correspondense for a long time now. A big thank you for Pirkko, who translated the accompanying letter in French, and for Christine, who translated it in German. I also thank Hahnemühle who provided me papers to the project in 2015!

In 2016 and 2017 the project is realized with the grant from the Niilo Helander Foundation.

Random Prints can be found online:


Vol 1 / 2010

Random Prints 2010, A Tree Deserted
– Random Prints 2010, A Tree Deserted –

Vol 2 / 2011

Päivi Hintsanen: The Essence of the Whispering Tree
– Random Prints 2011, The Essence of Whispering Tree –

Vol 3 / 2012

Random Prints 2012, One Cup of Fresh Sea-Water
– Random Prints 2012, One Cup of Fresh Sea-Water –

Vol 4 / 2014

Random Prints 2014, The Fragrance of Skies
– Random Prints 2014, The Fragrance of Skies –

Vol 5 / 2015

Random Prints 2015, Arriving
– Random Prints 2015, Arriving –

Positive Prints, Pleasant Surprises, Mary Gray, The Florentine 22.8.2015

Menschen (be)rühren und mit Kunst in Berührung bringen …Päivi Hintsanen (Finnland) setzt ihr Random prints Projekt…

Julkaissut Hahnemühle 20. elokuuta 2015

Vol 6 / 2016

Kesäpäivä - Summerday
– Random Prints Special Edition 2016, Kesäpäivä – Summerday –

Random Prints -projektin erityisversio toteutettiin heinäkuussa 2016 Porissa. Yhteensä 30 kappaleen editio kuvasta Kesäpäivä kätkettiin Porin kansalliseen kaupunkipuistoon (15 kpl Porin metsään ja 15 kpl Hevosluodolle). Erona aiempiin Random Prints -projekteihin on se, että tässä erityistoteutuksessa teoksia voi oikeasti etsiä: vedosten sijaintipaikat ilmoitettiin projektisivulla ja teokset löytyvät ympäristöstä koordinaatteja käyttämällä. Projekti järjestettiin osana Kätketty taide-miniympäristötaidenäyttelyä (katkettytaide.fi), jonka järjestivät Taiteen edistämiskeskus, Porin toimipiste, Porin kansallinen kaupunkipuisto, Elävä Pori -hanke ja Mu Pori o kaunis -yhteisö. Tein vedoksen Niilo Helanderin Säätiön apurahalla.

Lue enemmän projektista

Random Prints Special Edition took place in July 2016 in Pori, Finland. The 30 print edition of the print Summer Day was hidden at the Pori National Urban Park (15 of the prints into Pori forest and 15 at Hevosluoto). What made this a Special Edition of the Random Prints project, is, that you could actually go and search the red envelopes including the prints by following the principles of geocaching – the coordinates were published on the project page. This Random Prints Special Edition is part of Hidden Art environmental art exhibition (katkettytaide.fi/geo-art-cache) which was organized by the Arts Promotion Centre Finland, the Branch Office of Pori, the Pori National Urban Park, the Elävä Pori project and the Mu Pori o kaunis community. I made the print with a grant from the Niilo Helander Foundation.

Read more about the project


Vol 7 / 2016-2017


– Random Prints 2016-17, An Evening Tea –

Vedokset olivat kaikki erilaisia (Edition Variable), viimeistelty metallimaaleilla.

Projektia on tukenut Niilo Helanderin Säätiö.

The prints were all individual (Edition Variable), finishing made with metallic paints.

The project was supported by the Niilo Helander Foundation.


Vol 8 / 2017


– Random Prints 2017, Kesäpäivä II – Summer Day II