Vihreää väriä – Sustainable colour

Vihreää väriä

FI
Näyttely

Suomen käsityön museo, Jyväskylä (2021)
Tillarigalleria, Nivala (2022)
Designmuseo, Helsinki (2022)
Muotoilukeskus PROTO, Oulu (2022-23)
Etelä-Pohjanmaan museo, Seinäjoki (2023-24)

Näyttely toteutettiin yhteistyössä Suomen käsityön museon, Helsingin yliopiston BioColour-hankkeen, Värjärikilta ry:n ja Coloria.netin kesken.

Olin mukana käsikirjoittamassa näyttelyä, kirjoitin pääosan näyttelyplanssien ja oheismateriaalien teksteistä sekä suunnittelin ja koordinoin luonnonvärinäytteiden värjäysprojektin.

Vihreää väriä -näyttely pohtii luonnonväriaineilla värjäystä, värjäämisen trendejä, tulevaisuutta ja kestävää kehitystä sekä erilaisia värjäystekniikoita ja niiden ekologiaa.

Tekstiilien väriloisto on meille arkea ja persoonallisuuden esiintuomista, mutta mitä piilee värien takana? Tekstiilien värjäyksen perinteet kumpuavat kaukaa ihmisen historiasta ja värjääminen on yksi vanhimpia käsitöitä, mutta värjäämisen tarpeet ja tavat ovat eläneet vuosisatojen saatossa.

Nykyään värjäämisessäkin pyritään mahdollisimman vähän luontoa rasittaviin ratkaisuihin ja monessa vaiheessa on katsottu taaksepäin kasvivärjäykseen – joka ei aina ole automaattisesti se ekologisin vaihtoehto. Tekstiiliteollisuudessa luonnonvärit ovat vaihtuneet synteettisiin väriaineisiin, mutta moni muu asia ei ole muuttunut. Tekstiilien kemiallinen käsittely ja värjäys aiheuttavat edelleen viidenneksen teollisuuden vesistöjä tuhoavista saasteista.

Se, minkälaisia väriaineita tulevaisuudessa käytetään, riippuu paljon asenteistamme ja vaatimuksistamme värejä kohtaan. Voisivatko biopohjaisista lähteistä tuotetut värit olla luonnollinen osa elämäntapaamme, jossa materiaalien alkuperä, kestävä tuotanto ja kierrätys tulevat korostumaan yhä enemmän ja enemmän?

Verkkoaineiston sisältö: https://craftmuseum.kuvat.fi/vihreaavaria/

EN
Exhibition

The Craft Museum of Finland, Jyväskylä (2021)
Tillarigalleria, Nivala (2022)
Design Museum, Helsinki (2022)
Muotoilukeskus PROTO, Oulu (2022-23)
Etelä-Pohjanmaan museo, Seinäjoki (2023-24)

I took part in planning the exhibition, writing the exhibition texts, planning and coordinating the dyeing process of natural dye sample; the producer of the exhibition was the Craft Museum of Finland, together with Coloria.net, BioColour project and the Värjärikilta (dyers’ association).

The Sustainable Colour exhibition dives into the secrets of textile dyeing. Dyeing with natural dyes, dyeing trends, future and sustainable development, as well as various dyeing techniques and their ecology are discussed in the exhibition.

The colour splendour of textiles is day-to-day norm and the presentation of personality for us, but what lies behind the colours? Natural wool yarns have been trendy for a while now, but dyeing of textiles is hardly going away. The traditions of textile dyeing date long back to human history and dyeing is one of the oldest crafts, but the needs and customs of dyeing have changed throughout the centuries.

Today in the textile industry, synthetic dyes have replaced natural dyes, but many other things have not changed. Chemical treatment and dyeing of textiles still account for one-fifth of the industrial pollution that destroys waters. Efforts have been made at many stages to try to minimize the impact on nature of plant dyeing – which is not always automatically the most ecological option.

The type of dyes that will be used in the future depends a lot on our attitudes and demands on colours. Could colours produced from bio-based sources be a natural part of our way of life, where the origin, sustainable production and recycling of materials would be emphasized more and more?