Kyynelarkisto – The Archives of the Garden of Tears video


-Sinnikäs (Kyynelpuutarhurin päiväkirjamerkintöjä) – Persistent (Notes from the Diary of a Tear Gardener), 2017-

(Tässä osoitteessa aukeaa projektisivu keväällä 2019 / The project page will be published on this URL on spring 2019)

Jaa kyyneleesi kanssani!

Kirjoitan parhaillaan käsikirjoitusta Kyynelpuutarhurin päiväkirja -videoteokseen. Se on fiktiopohjainen teos, jossa täysin fiktiiviset, Kyyneltarhan historiaa ja kulttuuria kuvailevat kertomukset sekoittuvat faktatietoon kyynelistä. Teoksen materiaalina käytän myös ihmisiltä keräämääni (henkilökohtaistakin, mutta anonyymisti jaettua) tietoa kyyneleistä. Osallistu teokseeni jakamalla kyyneleesi kanssani osoitteessa: paivihintsanen.fi/tears

Edit 2.5.2018: Koska elokuussa 2018 ilmestyy näyttelykokonaisuuteen liittyen kirja, jonka nimi on Kyynelpuutarhurin päiväkirja, videoprojektin nimen olen muuttanut selkeyden vuoksi muotoon Kyynelarkisto. Alunperin kirjan ja videon oli tarkoitus kulkea käsi kädessä jakaen suurelta osin samaa sisältöä, ja keräämieni kyyneltarinoiden oli tarkoitus olla vain osa videota – mutta sain viestejä niin valtavasti, että videon käsikirjoituksesta tulee erilainen kuin alunperin suunnittelin. Uusi nimi vastaa myös enemmän sisältöä, joka videolla tulee olemaan. Myös kirjan suunnitelma on laajentunut alkuperäisestään niin, että vaikka projektit edelleen käsi kädessä kulkevat ja ovat saman maailman peilejä, ei niissä enää paljoakaan yhteistä sisältöä ole!

Edit 15.9.2018: Kirja vei niin valtavasti aikaa ja voimiakin (tähän sopii fraasi “väsynyt, mutta onnellinen”), että videon käsikirjoitustyö on siirtynyt keväälle 2019! Lisätietoa projektista sitten!

Keräsin kyyneltarinoita 31.3.2018 saakka. Kiitos kaikille osallistuneille! Teitä oli enemmän kuin pystyin kuvittelemaan!

Share Your Tears with Me!

At the moment I’m writing script for the Diary of a Tear Gardener, which will be a fiction based video project, mixing both fully fictive stories describing the history and culture of the Garden of Tears, as well as facts about the tears, and the documentary material collected about the tears – Your tears. Please, contribute to my art project! You can share Your tears with me at: paivihintsanen.fi/tears

Edit May 2, 2018: I’ve changed the project name from the Diary of a Tear Gardener to The Archives of the Garden of Tears. In August 2018 I’ll publish an art book called Kyynelpuutarhurin päiväkirja (which means the Diary of a Tear Gardener – but the book is only available in Finnish, at least at first). Originally I planned the book and video share a lot of same contents, and I had planned that the stories I collected to be just a part of video, but I received the messages so much, that the script of the video has changed totally. New archival name just fits better. Also the book itself has grown from the original idea in a way, that even though the both projects still are mirroring the same world, there aren’t a lot of the same in them!

Edit September 15, 2018: The book consumed so much time and my energy (the phrase ‘tired, but happy’ is so true!) – that my script writing project for this video has been re-scheduled for spring 2018! More about the project then!

I collected the stories of tears until March 31, 2018. Thank you all who took part to this! There were more of you than I could have ever imagined.