Current / Ajankohtaista

Päivi Hintsanen: Sehnsucht, 6.6.-28.6.2015 Black Wall Gallery, Vaasa

Hintsanen_Sehnsucht_e_kutsu

Näyttelyssä on esillä liikkuvaa ja liikkumatonta kuvaa – tai pikemminkin Verba-videoprojisoinnin kirjoitettuja sanoja ja seinillä hiljaisina odottavien pigmenttimustevedosten sanomattomia sanoja.

Englanninkielisessä Verba‐videorunotrilogiassa olen yhdistänyt ympäri maailmaa kotoisin olevien ihmisten ajatuksia ja tunteita visuaalisiksi runoiksi. Runot pohjautuvat yksittäisten sanojen rytmiikkaan, ja niissä oleva muu visuaalisuus on lähinnä abstraktia kuva‐aineistoa. Trilogian ensimmäinen osa, vuonna 2011 valmistunut The Undertakings, perustuu votiivilupauksiin, joita ihmiset ovat tehneet korkeammalle voimalle (esim. ”jos minä tästä selviän, niin lupaan…”), Keräsin vuosien 2000‐2002 aikana yli 400 lupausta verkkoprojektissani “Ex votos”, lajittelin vastaukset, purin ne osiin ja järjestin uudelleen. Myös muut kaksi osaa toteutin samalla tavalla: ne perustuvat kertomuksiin, lauseisiin ja yksittäisiin sanoihin, joita olen kerännyt kyselylomakkeella ja sähköpostitse netin välityksellä vuoden 2014 aikana. In Between (työnimi Oblivion) käsittelee muistamista ja muistoja ja Sehnsucht (työnimi Longing) kaipausta.

Näyttely on saanut nimensä jälkimmäiseltä, kaipausta käsittelevältä videolta – tai paremminkin ihmisiltä, jotka osallistuivat projektiin tarinoillaan. Materiaalin keräysvaiheessa työnimenä oli yksinkertaisesti Longing (kaipaus), mutta useissa vastauksissa esiintyi sana Sehnsucht: moni kyselyyni vastaaja koki, että sana longing tuntuu liian vaimealta kuvaamaan sitä, mitä he tuntevat. Sanalle Sehnsucht ei suomen- tai englanninkielessä ole aivan suoraa vastinetta (suomenkielen kaiho on ehkä jotain sinne päin). Se on merkitykseltään melko lähellä portugalilaista kaipauksen sanaa saudade, jota on kuvattu myös ”rakkaudeksi, joka jää elämään, kun rakkauden kohde on lähtenyt”, mutta Sehnsucht on merkitykseltään vieläkin laajempi. Sehnsucht on syvempi, suurempi ja monimutkaisempi kuin kaipaus, kaiho, longing tai saudade, siihen liittyy selittämätöntä nostalgiaa ja abstraktia tunnetta, jota ei voi pukea sanoiksi. Näkymättömän ja olemattoman tavoittelua. Ehkä melankolista, mutta ei välttämättä surullista. Haaveilua? Toiseutta?

Kuvateoksiani on usein kuvattu surrealistisiksi, mutta itse olen kuvannut teoksiani mielummin nimenomaan sanalla toiseus. En halua avata teosteni kuvamaailmaa selittämällä niitä liikaa, koska itselleni yhtä tärkeä kuin teos itse, on sen tulkinta, jonka kukin katsoja tekee itse – ja haluan jättää sille tarpeeksi tilaa. Sehnsucht-termiin törmättyäni kuitenkin huomasin, että juuri se on sana, joka kuvaa myös pigmenttimustevedosteni maailmaa tai niiden tekoprosessia ylläpitävää voimaa.

Teoksista pigmenttimustevedokset sekä videorunotrilogian ensimmäinen osa The Undertakings ovat olleet esillä aiemmin muutamissa paikoissa Suomessa ja ulkomailla, mutta videorunoista In Between ja Sehnsucht (ja täten Verba-videotrilogiakokonaisuus sellaisenaan) saavat ensiesityksensä tässä näyttelyssä.

Näyttelyä on tukenut Taike / Valtion audiovisuaalinen taidetoimikunta ja työskentelyäni Taike / kuvataiteen näyttöapurahalautakunta.


The exhibition is presented through moving and still images – or rather the written words of Verba video projection and the unspoken words of the pigment ink prints waiting quietly on the walls.

In the Verba video poem trilogy, I collected thoughts and feelings from people from all over the world, and interpreted them as visual poems. The poems are based on the rhythm of individual words and sentences mixed with abstract imagery. The first part of the trilogy, The Undertakings (2011), is based on votive offerings to a higher force (for example, “if I survive this, I promise to…”). Between the years 2000-2002, I collected over 400 promises in my online project Ex votos, I sorted the replies, dismantled them and then reorganized them. I used the same method to create the two subsequent parts of the trilogy which are based on stories, sentences and individual words collected during 2014 using online questionnaires and email. In Between (working title: Oblivion) is about remembering and memories and Sehnsucht is about the theme of longing.

The exhibition received its name from the latter video, or rather from the words of the participants. When I collected the material, the project name was Longing, but many people replied that it is too subdued a term to describe what they are feeling. There’s no exact translation for the German word Sehnsucht in Finnish or English (in Finnish ‘kaiho’ may come close). Sehnsucht is quite close to the Portuguese word of longing, saudade, which has been described as “the love that remains” after someone is gone, but still Sehnsucht means much more. Sehnsucht is deeper, larger and more complex than Finnish kaipaus or kaiho, English longing, or Portuguese saudade; it holds an unexplainable nostalgia and abstract feeling, that you just can’t put into words. Reaching for something imperceptible and nonexistent. Maybe it holds something melancholic, but not necessarily sad. Dreaming? Otherness?

My visual works and prints are often described as surrealist, but I prefer the term otherness. I don’t want to overexplain my visual world, because for me the interpretations of my works are almost as important as the work itself, and I want to leave enough room to each viewer to read the pictures as they would without me leading them. However, when I discovered Sehnsucht, I found it is the exact word that describes the world in my pigment ink prints, and the force that sustains the process of making them.

The pigment ink prints and The Undertakings have been exhibited previously in Finland and abroad, but this will be the first public exhibition of the full Verba video trilogy including In Between and Sehnsucht.

The exhibition was supported by The Arts Promotion Centre Finland / National Council for Audiovisual Art, and my working was supported by Taike / Board for Public Display Grants to Visual Artists

6.6. – 28.6. 2015 Black Wall Gallery
Kasarmi 13, Korsholmanpuistikko 6, Vaasa
Avoinna / Open: ke–pe / Wed-Fri 13–18 | la–su / Sat-Sun 12–15

0