Kyynelpuun oksat – Branches of the Tree of Tears

FI
Paperi: Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth
2016
24 x 42 cm (+ marg.)
Ed. 30
á 220,00 €

FI
Seitsemän vedoksen sarja on osa suurempaa Kyyneltarha-kokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu eri kokoisista, eri muotoisista ja eri tekniikoin toteutetuista kuvasarjoista, joissa Kyynelpuun hedelmät ja marjat ovat esillä muodossa tai toisessa, puissa, oksissa, taimissa, kimpuissa ja hedelminä; surun tummat, vihan punertavat, ilon hiljaisina hehkuvat ja onnen sädehtivät kyyneleet.

Kokonaisuuden ensimmäiset työt olivat 2012 tekemäni kolmen pienen vedoksen sarja Kyynelpuun hedelmät (I-III), joka seuraavana vuonna sai seurakseen vedoksen Kyynelpuun taimi. Kyyneltarhan keskelle on kasvamassa hiljaa suurikokoinen Kyynelpuu, jonka luonnostelun aloitin 2009.

Kaikki sarjan teokset sekä niihin liittyviä tarinoita löytyvät Kyynelpuutarhurin päiväkirja -julkaisusta.

FI
2016 PLANKKO, Höyry-galleria, Korpilahti, Jyväskylä
2017 Kyyneltarha, Galleria Ratamo, Jyväskylä
2017 Kyyneltarha, Galleria Kohina, Joensuu
2017 Garden of Tears, Galerie Pleiku, Berliini
2018 Kyyneltarha, Galleria Aarni, Espoo
2019 Kyyneltarha, HUONE ett RUM Inkoo
2019 Kaikuja Kyyneltarhasta, Teijon masuuni (Salo)
EN
Printed on: Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth
2016
24 x 42 cm (+ margin)
Ed. 30
á 220,00 €

EN
The seven print series is part of the bigger entity, The Garden of Tears. It consists of prints of several sizes and shapes made using several techniques, in which the fruits and berries of the Tree of Tears are shown in a form or another, in trees, branches, seedlings, bouquets and as fruits; those darkened tears of sadness, reddish tears of anger, silently glowing tears of joy, and glimmering tears of happiness.

The first artworks of the entity were in 2012 the Fruits of the Tree of Tears (I-III), the series of three small prints, and next year a print The Seedling of a Tree of Tears followed. In the mids of the Garden of Tears, The Tree of Tears is slowly growing – I started sketching the tree already in 2009.

All the artworks of the series are also published in the Kyynelpuutarhurin päiväkirja book (The Diary of a Tear Gardener, only in Finnish at the moment).

EN
2016 PLANKKO, Höyry-galleria, Korpilahti, Jyväskylä
2017 Garden of Tears, Galleria Ratamo, Jyväskylä
2017 Garden of Tears, Galleria Kohina, Joensuu
2017 Garden of Tears, Grafoteekki, Helsinki
2017 Garden of Tears, Galerie Pleiku, Berlin, Germany
2018 Garden of Tears, Galleria Aarni, Espoo
2019 Garden of Tears, HUONE ett RUM Inkoo
2019 Echoes from the Garden of Tears, Teijon masuuni (Salo)


 

Ilonkyyneleet
Tears of Joy

Ilonkyyneleet - Tears of Joy

Onnenkyyneleet
Tears of Happiness

Onnenkyyneleet - Tears of Happiness


Surunkyyneleet
Tears of Sorrow

Surunkyyneleet - Tears of Sorrow

Tyhjyyden kyyneleet
Tears of Emptiness

Tyhjyyden kyyneleet - Tears of Emptiness


Toivonkyyneleet
Tears of Hope

Toivonkyyneleet - Tears of Hope

Tuulenkyyneleet
Tears of the Wind

Tuulenkyyneleet – Tears of the Wind


Se on vain sade
It’s Just the Rain

Se on vain sade – It's Just the Rain