Ohjeistavia kuvituksia teokseen “Taivaanhoidon tietokirja”
Instructive Illustrations for ‘The Textbook of Care-Taking of the Sky’

FI
Paperi: Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth
2011, vedosmäärä 15
2017, vedosmäärä 30

42x27cm (+ marginaali)
á 195€

27x18cm (+marginaali)
2011 á 180€
2017 á 190€

Huom.! Kuvat eivät ole tässä oikeassa kokosuhteessa toisiinsa nähden; kaikki teokset ovat samankorkuisia.

FI
Taivaanhoidon tietokirja -sarja oli Kuvituksia olemattomiin kertomuksiin -näyttelyn (Galleria Becker, Jyväskylä 2011) päätyö. Sarjan koko nimi – Ohjeistavia kuvituksia teokseen “Taivaanhoidon tietokirja” – on lievästi sanottuna hieman mahtipontinen kaikkine alaotsikoineen – täysin nonsensea, mutta oleellinen, koska kuvittelin tekeväni kuvituksia johonkin niistä vanhoista tietokirjoista, jotka ovat täynnä ylitsevuotavaa tekstiä ja juhlistavat pitkiä, epäselviä lauseita. Vuonna 2011 sarjaan valmistui yksi suurempi työ ja kuusi pienempää teosta alaotsikolla Pilvet ja niiden hallinta, laatu & paksuus erilaisissa ilmastollisissa tilanteissa. Tuolloin prosessi oli itselleni teknisesti kovin vaikea ja useita luonnoksia jäi pöytälaatikkooni puolivalmiina. Palasin teeman pariin vuonna 2017, kun toteutin näyttelyn, joka perustui täysin kesken jääneisiin luonnoksiini. Kaksitoista uutta teosta valmistui alaotsikoiden Sumuilmiöiden havainnointi – maahan laskeutuneiden pilvien luokittelu ja analysointi, Yötaivaat ja niiden tähtimääräinen ja sävyllinen differenssi eri vuodenaikoina, sekä Säätieteellisiä erityisilmiöitä ja taivaanhoidon oheishavaintoja, vaihtelevilla ihastuksen ja ihmetyksen asteikoilla mitattuina alle.

Taivaanhoidon tietokirjat ovat vuosien aikana hiljalleen piirtyneet muistivihkoihini pieninä muistiinpanoina ja luonnoksina. Minulla on edelleen toteuttamatta myös niitä aivan ensimmäisiä luonnoksia, mutta myös uusia, jotka syntyivät viimeisimpiä töitä viimeistellessä, joten työni näiden parissa ei ole vielä ihan lopussa. Tarkoitukseni on laajentaa sarjaa uusilla teoksilla, ja ehkäpä Taivaanhoidon tietokirjakin joskus aikanaan muuttuu oikeaksi kirjaksi.

FI
2011 Kuvituksia olemattomiin kertomuksiin , Galleria Becker, Jyväskylä
2017 Muisto meren rannalta (ja muita löytöjä pöytälaatikosta), Höyry-galleria, Korpilahti, Jyväskylä
EN
Printed on: Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth
2011, Ed. 15
2017, Ed. 30

42x27cm (+ margin)
á 195€

27x18cm (+margin)
2011 á 180€
2017 á 190€

Please, note that pictures here aren’t shown in their right proportion, they are all same height.

EN
Care-Taking of the Sky series was the mainwork of the Illustrations for Nonexistent Stories exhibition (Gallery Becker, Jyväskylä, Finland 2011). The whole title of the series is a bit pompous – Instructive Illustrations for ‘The Textbook of Care-Taking of the Sky’ – fully nonsense with its sub-titles, but important, I really imagined that I was making illustrations for one of those old guide books that are so lavish and celebrating long, unclear sentences. In 2011 I made one larger and six smaller prints to this series under the title …of Clouds and How to Master Them, and of Cloud Quality & Thickness in Different Aerial Situations, but I found the process really hard and there were many sketches left on my drawer unfinished. I returned to the theme in 2017, when I had an exhibition based fully on my unfinished sketches. Twelve new prints were made under the subtitles of Fog Phenomena – classifying and analysing clouds descending on terra firma, of Nightly Skies, with the seasonal difference in star-quantity and hue, and of the special meteorological phenomena and incidental observations of the care-taking of the sky, measured by the variable scales of enchantment and astonishment.

The Textbooks of Care-Taking of the Sky have slowly been born in my notebooks as small notes and sketches before and after the first exhibition. I still have some sketches left, and the new ones were also born when I was finishing these latest ones, so my work here is not yet done. I will add new prints to the series, and maybe also The Textbooks of Care-Taking of the Sky will take a form of real books, some day.

EN
2011 Illustrations for Nonexistent Stories, Gallery Becker, Jyväskylä, Finland
2017 A Souvenir From the Seaside (and Other Findings from my Drawer), Höyry-galleria, Korpilahti, Jyväskylä, Finland

 

Pilven sijainnin määrittely – Defining The Cloud Position.

Päivi Hintsanen: Pilven sijainnin määrittely - Defining The Cloud Position
42x27cm (+ margin)
195€

 


Osa II – Part II

Pilvet ja niiden hallinta, laatu & paksuus erilaisissa ilmastollisissa tilanteissa.
of Clouds and How to Master Them, and of Cloud Quality & Thickness in Different Aerial Situations.

2011
Ed. 15
27x18cm (+margin)
á 180€

Poutapäivä
Fair Day

Poutapäivä - Fair Day 180€

Poutapäivä, erityisen hieno
Fair Day, Extra Fine

Poutapäivä, erityisen hieno - Fair Day, Extra Fine 180€

Sarja loppu
Sold out


Myrsky
Tempest

Myrsky - Tempest 180€

Ukkonen
Thunder

Ukkonen - Thunder. 180€


Merisää
Weather at the Sea

Merisää - Weather at the Sea 180€

Vain muutama vedos jäljellä
Only a few prints left

Talven ydin
The Winter’s Core

Talven ydin - The Winter's Core 180€

Huom.! Muutama vedos on merkitty työnimellä Ydintalvi.


 


Osa III – Part III

Sumuilmiöiden havainnointi – maahan laskeutuneiden pilvien luokittelu ja analysointi.
of Fog Phenomena – classifying and analysing clouds descending on terra firma.

2017
Ed. 30
27x18cm (+margin)
190€

Merisumu
Sea Fog

Päivi Hintsanen: Merisumu - Sea Fog
190€

Marrasutu
November Mist

Päivi Hintsanen: Marrasutu - November Mist
190€


Pilvisaos
Cloud Precipitate

Päivi Hintsanen: Pilvisaos - Cloud Precipitate

190€


 


Osa V – Part V

Yötaivaat ja niiden tähtimääräinen ja sävyllinen differenssi eri vuodenaikoina.
of Nightly Skies, with the seasonal difference in star-quantity and hue.

2017
Ed. 30
27x18cm (+margin)
190€

Kevätyön taivas
Spring Night Sky

Päivi Hintsanen: Kevätyön taivas – Spring Night Sky
190€

Kesäyön taivas
Summer Night Sky

Päivi Hintsanen: Kesäyön taivas – Summer Night Sky
190€


Syysyön taivas
Autumn Night Sky

Päivi Hintsanen: Syysyön taivas – Autumn Night Sky
190€

Talviyön taivas
Winter Night Sky

Päivi Hintsanen: Talviyön taivas – Winter Night Sky
190€


 


Osa X – Part X

Säätieteellisiä erityisilmiöitä ja taivaanhoidon oheishavaintoja, vaihtelevilla ihastuksen ja ihmetyksen asteikoilla mitattuina.
of the special meteorological phenomena and incidental observations of the care-taking of the sky, measured by the variable scales of enchantment and astonishment.

2017
Ed. 30
27x18cm (+margin)
190€

Kesäsade
Summer Rain

Päivi Hintsanen: Kesäsade – Summer Rain
190€

Pieni ilmastollinen ihme
A Little Climatic Wonder

Päivi Hintsanen: Pieni ilmastollinen ihme – A Little Climatic Wonder
190€


Revontulet
Nothern Lights

Päivi Hintsanen: Revontulet – Nothern Lights
190€

Avaruusromua
Space Debris

Päivi Hintsanen: Avaruusromua – Space Debris
190€


Ensilumi
The First Snow

Päivi Hintsanen: Ensilumi – The First Snow
190€