Haikut – Haikus

FI
Paperi: Hahnemühle Smooth Fine Art Paper / Photo Rag Ultra Smooth
2017
Vedosmäärä 30

27 x 27 cm (paperi ~33 x 45 cm)
Paperi on suorakaiteen muotoinen; työt on signeerattu n. 3-4 cm kuvan alle ja sen alla on tyhjää tilaa.
á 220€

FI

Nämä Haiku-teokset syntyivät oikeastaan vahingossa. Luonnostelin uusia teoksia Ihmisiä saarillaan -sarjaan, kun päätin kokeilla uusia tekniikoita. Minulla oli vanhoja luonnoksia, joita lähdin toteuttamaan itselleni teknisesti uudella tavalla – samalla päädyin suurempaan kokoon kuin olin ajatellut. En osannut valita, kummat työt toteuttaisin, joten toteutin molemmat: Aamuhaiku ja Iltahaiku isommassa koossa, ja Talvihaiku I ja Talvihaiku II pienemmässä koossa osana Ihmisiä saarillaan -sarjaa.

FI

2017 Muisto meren rannalta, Höyry-galleria, Korpilahti, Jyväskylä

EN
Printed on: Hahnemühle Smooth Fine Art Paper / Photo Rag Ultra Smooth
2017
Edition of 30

27 x 27 cm (paperi ~33 x 45 cm)
The paper is rectangular, not square; the prints are signed about 3-4 cms below image and there’s quite a lot of white paper below the signature.
á 220€

EN

These Haiku prints were actually born when I was planning something else. I was sketching new artworks to People on Their Islands series, when I found myself trying out new techniques. I had some old sketches, which I started to make using new ways – and at the same time I ended to make the images in larger size than I had thought. I couldn’t choose which way I should go – to use the big ones or the original smaller People on Their Islands size – so I finished them both: Morning Haiku and Evening Haiku in larger size, and Winter Haiku I and Winter Haiku II in smaller size, the latter being part of the People on Their Islands series.

EN

2017 A Souvenir From the Seaside, Höyry-galleria, Korpilahti, Jyväskylä


Aamuhaiku
A Morning haiku

Aamuhaiku – A Morning haiku

Iltahaiku
An Evening Haiku

Iltahaiku – An Evening Haiku