Muualla – Elsewhere

FI
Paperi: Hahnemühle Smooth Fine Art Paper / Photo Rag Ultra Smooth
2009
Vedosmäärä 15

27×35 cm (+ marginaali)
á 190€

FI
Muualla-sarjan kuvat syntyivät mielikuvitusrikkaista hetkistä Suomen rannikon majakkamatkoilla sekä ensimmäisillä Firenzen ja Viron Laupan reissuilla, sekä kotinurkiltani, jokapäiväisen kävelyreittini laukaisemasta mielikuvitusmatkasta. Kuvat ovat karkeita digitaalisia paikkakollaaseja, joihin en ole juurikaan piirtänyt mitään. Kuvia tehdessäni en tavoitellutkaan fotorealistista surrealismia, vaan yritin tuoda esiin outouden ja unenomaisuuden: yhdistelin eri perspektiiveistä ja eri valotuksella otettuja kuvia surutta toisiinsa luodakseni epätoden tuntua.

Osa kuvista on suoraa dokumentointia unistani, joissa Firenzen Bobolin puutarhan vanhat kiviportaat löytyvätkin Säpin majakkasaaren pikku metsiköstä ja saman puutarhan puut kasvavat yksinäisinä saarina Pohjanlahden ja Merenkurkun tietämillä – tai virolaisen Laupan kartanon lattian läpi tunkee talviasuinen puu. Jyväskylän yliopiston päärakennuksen viereinen puistikko on pieni, mutta itselleni jollakin tavalla maaginen paikka. Sinne tulee uskomaton valo ja pienuudestaan huolimatta se saattaa muuttua ihan oikeaksi metsäksi, jossa aika pysähtyy – ja puut ovat lukittuja.

FI
2010 Galleria Carree, Kuopio
2009 Uusi Kipinä, Lahti
2009 Poriginal Galleria, Pori
2009 Pikku Galleria, Jämsä
EN
Printed on: Hahnemühle Smooth Fine Art Paper / Photo Rag Ultra Smooth
2009
Ed. 15

27×35 cm (+ margin)
á 190€

EN
Elsewhere series was born from the trips full of imaginative moments, in Finnish lighthouse trips and my first travels to Florence and to Laupa, Estonia, but also from my everyday walking route very nearby my home. The pictures themselves are very rough digital collages of places, not much drawing or painting. I didn’t try to achieve photo-realistic surrealism, but to bring out the strangeness and the dream-likeness: I joined together pictures with different perspectives and light exposure to bring out the unreal.

Some of the prints are true documentation of my dreams, in which the old stone steps from the Boboli Garden in Florence are suddenly found in Säppi lighthouse island, and the trees from the same Florentine garden are growing as lonely islands in Gulf of Botnia waters – or a tree grows through the floor of the Estonian Laupa mansion room. The small park next to the Jyväskylä University main building is very small, but for myself it is a magical place. The light there is unbelievable beautiful and even though it is small, it just may show itself as a real forest, in which time stops – and the trees are locked.

EN
2010 Galleria Carree, Kuopio, Finland
2009 Poriginal Galleria, Pori, Finland
2009 Uusi Kipinä, Lahti
2009 Pikku Galleria, Jämsä, Finland

Lukittu metsä
Locked Forest

Lukittu metsä - Locked Forest

Yksi kappale jäljellä
One print left

Saaristo
Archipelago

Saristo - Archipelago

Yksi vedos jäljellä
Only one left


Puu huoneessa
A Tree in a Room

Puu huoneessa - A Tree in a Room

Sarja loppu
Sold out

Laituri
A Pier

Laituri - A Pier

Sarja loppu
Sold out


Hukattu portaikko
Missing Staircase

Hukattu portaikko - Missing Staircase

Sarja loppu
Sold out

Polku
Path

Polku - Path

Vain muutama kappale jäljellä
Only a few prints left


Hetkien metsä
Forest of Moments

Hetkien metsä - Forest of Moments

Sarja loppu
Sold out

Lyhtykuja
Lantern Alley

Lyhtykuja - Lantern Alley

Sarja loppu
Sold out