Huoneet – Rooms

FI
Paperi: Hahnemühle Smooth Fine Art Paper / Photo Rag Ultra Smooth
2017
Vedosmäärä 30

27 x 42 cm (paperi ~33 x 48,5 cm)
á 220€

(Musta ovi: vedosmäärä 1/1 500€)

FI

Ovet ovat aina kiehtoneet minua. Sarjan ensimmäiset luonnokset tein jo Galleria Harmoniassa esillä olleeseen näyttelyyni vuonna 2008. Tuolloin ovi-teemaisista teoksista olivat esillä Memento (2007) ja Kolmas ovi (2008) ja loput luonnokset jäivät odottamaan pöytälaatikkoon.

Kaivoin ne esille, kun aloin valmistella näyttelyä “Muisto meren rannalta ja muita löytöjä pöytälaatikosta”. Näyttelyn ideana oli nimenomaan viimeistellä niitä laatikkoon jääneitä teoksia. Niitä olikin enemmän kuin olin ajatellut, eivätkä kaikki päässeet kuviksi vieläkään. Todennäköistä siis on, että sarja täydentyy vielä myöhemmin.

FI

2017 Muisto meren rannalta, Höyry-galleria, Korpilahti, Jyväskylä

EN
Printed on: Hahnemühle Smooth Fine Art Paper / Photo Rag Ultra Smooth
2017
Edition of 30

27 x 42 cm (paper ~33 x 48,5 cm)
á 220€

(Black Door: Edition of 1/1 500€)

EN

Doors have always fascinated me. The first sketches for the series I made already for my Galleria Harmonia exhibition at the beginning of 2008. Then only two works were finished: Memento (2007) and the Third Door (2008) – and the rest of the sketches were left waiting in my drawer.

I dug them out when I started making my exhibition “A Souvenir From the Seaside (and Other Findings from my Drawer)”. The idea of the exhibition was to go back to my old sketches and finish them for the exhibition. There were more unfinished sketches than I had thought, and not all of them ended finished yet. So, it’s very probable that the series will be continued later.

EN

2017 A Souvenir From the Seaside, Höyry-galleria, Korpilahti, Jyväskylä


Salaisuus
A Secret

Päivi Hintsanen: Salaisuus - A Secret

Muisto meren rannalta
A Souvenir From the Seaside

Muisto meren rannalta – A Souvenir From the Seaside


Ajattomuus
Timelessness

Ajattomuus – Timelessness

Musta ovi
Black Door

[Ei kuvaa / No image]

Ed. 1/1

Myyty
Sold


Kaksi ovea
Two Doors

Kaksi ovea – Two Doors

Kaksi ovea
Two Doors

Lukitsemattomat – Unlocked