Kyyneltäjät – The Tear Artisans

FI
Paperi: Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth
2016-2017
27 x 27 cm (+ marg.)
Ed. 30
á 195,00 €

FI
Sarja on osa suurempaa Kyyneltarha-kokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu eri kokoisista, eri muotoisista ja eri tekniikoin toteutetuista kuvasarjoista, joissa Kyynelpuun hedelmät ja marjat ovat esillä muodossa tai toisessa, puissa, oksissa, taimissa, kimpuissa ja hedelminä; surun tummat, vihan punertavat, ilon hiljaisina hehkuvat ja onnen sädehtivät kyyneleet.

Kyyneltarha-kokonaisuuden ympärille on alkanut rakentua oma historiansa ja kulttuurinsa. Kyyneltarhassani useiden kyynelten kyynelpuut kasvavat joko yhdeksän Kyyneltäjän kyynelistä tai kyynelpuutarhuri voi jalostaa tiettyjä kyynelpuita varttamalla (kuten omenapuita jalostetaan). Kuvittelen Kyyneltäjät istumaan yksinkertaisille tuoleille puutarhan varjoisiin ja rauhallisiin kolkkiin; he istuvat kyynelastiat sylissään ja kokoavat itkemänsä kyyneleet siemeniksi. Heidän työnsä on hiljaista ja aikavaa, ja ikuista.

Kyyneltäjät-sarjan ensimmäinen työ valmistui syksyllä 2016, ja kolme seuraavaa viimeistelin 2017 alussa. Viimeiset viisi valmistuivat keväällä ja kesällä 2017.

Kaikki sarjan teokset sekä niihin liittyviä tarinoita löytyvät Kyynelpuutarhurin päiväkirja -julkaisusta.

FI
2017 Kyyneltarha, Galleria Ratamo, Jyväskylä (4 teoksista)
2017 Kyyneltarha, Galleria Kohina, Joensuu (6 teoksista)
2017 Kuukauden taiteilija, Grafoteekki, Helsinki (5 teoksista)
2017 Garden of Tears, Galerie Pleiku, Berliini
2018 Kyyneltarha, Galleria Aarni, Espoo
2019 Kyyneltarha, HUONE ett RUM Inkoo (8 teoksista)
2019 Kaikuja Kyyneltarhasta, Teijon masuuni (Salo) (8 teoksista)
EN
Printed on: Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth
2016-2017
27 x 27 cm (+ marg.)
Ed. 30
á 195,00 €

EN
The series is part of the bigger entity, The Garden of Tears. It consists of prints of several sizes and shapes made using several techniques, in which the fruits and berries of the Tree of Tears are shown in a form or another, in trees, branches, seedlings, bouquets and as fruits; those darkened tears of sadness, reddish tears of anger, silently glowing tears of joy, and glimmering tears of happiness.

The Garden of Tears has been molded inside my head for so long, that I’ve also started imagine its history and culture. In my Garden of Tears the tear trees may grow from the tears of the nine Tear Artisans, or they can be bred by grafting the branches (similar as grafting of the apple trees). I imagine the Tear Artisans sitting on the very simple chairs here and there on the quiet and shadowy places in garden; they are sitting with the tear vessels in their lap, and collect the tears they have cried to be used as seeds. Their works is quiet and slow, and eternal.

The very first print of this series was finished in autumn 2016, and the three following ones I finished at the very beginning of 2017. The last five were made during spring and summer 2017.

All the artworks of the series are also published in the Kyynelpuutarhurin päiväkirja book (The Diary of a Tear Gardener, only in Finnish at the moment).

EN
2017 Garden of Tears, Galleria Ratamo, Jyväskylä (4 works)
2017 Garden of Tears, Galleria Kohina, Joensuu (6 works)
2017 Garden of Tears, Grafoteekki, Helsinki (5 works)
2017 Garden of Tears, Galerie Pleiku, Berlin
2018 Garden of Tears, Galleria Aarni, Espoo
2019 Garden of Tears, HUONE ett RUM Inkoo (8 works)
2019 Echoes from the Garden of Tears, Teijon masuuni (Salo) (8 works)

 

Sanaton kyyneltäjä
The Silent Artisan of the Tears
 

Sarja loppu
Sold out

Murheen kyyneltäjä
The Artisan of the Tears of Grief
 

Sarja loppu
Sold out

Kaiken unohtuneen kyyneltäjä
The Artisan of the Tears of All Things Forgotten

Sarja loppu
Sold out


Kylmän kyyneltäjä
The Artisan of the Tears of Frost

Sarja loppu
Sold out

Kaipuun kyyneltäjä
The Artisan of the Tears of Longing

Sarja loppu
Sold out

Helmikyyneltäjä
The Artisan of Pearl Tears
 Auringonnousujen kyyneltäjä
The Artisan of the Tears of the Sunrises

Yksi vedos jäljellä
Only one print left

Vedosta ei enää saatavilla itselläni, tiedustelut:
Not available from me anymore, please inquire:
* HUONEettRUM, Inkoo, 044 2405335, info@huoneettrum.fi

Vääjäämättömyyden kyyneltäjä
The Artisan of the Tears of Inevitable

Sarja loppu
Sold out

Tuhannen ajatuksen kyyneltäjä
The Artisan of the Tears of a Thousand Thoughts

Sarja loppu
Sold out