Näkymiä – Views

FI
Paperi: Hahnemühle Smooth Fine Art Paper / Photo Rag Ultra Smooth
2017-
Vedosmäärä 30

27 x 27 cm (paperi ~33 x ~33 cm)
á 195,00 €

FI

Tätä teossarjaa ei niinkään yhdistä jonkin tietty teema, vaan muoto ja kuva-aiheiden “historia”. Kaikki sarjan vedokset perustuvat vanhoihin, eri ajoilta peräisin oleviin luonnoksiin. Kaivoin ne esille, kun aloin valmistella näyttelyä “Muisto meren rannalta ja muita löytöjä pöytälaatikosta”. Näyttelyn ideana oli nimenomaan viimeistellä niitä laatikkoon jääneitä teoksia. Niitä olikin enemmän kuin olin ajatellut, eivätkä kaikki tällä sivulla esillä olevat teokset olleet näyttelyssä. Kaikki luonnokseni eivät ole päässeet kuviksi vieläkään. Todennäköistä siis on, että sarja täydentyy vielä myöhemmin.

FI

2017 Muisto meren rannalta, Höyry-galleria, Korpilahti, Jyväskylä

EN
Printed on: Hahnemühle Smooth Fine Art Paper / Photo Rag Ultra Smooth
2017
Edition of 30

27 x 27 cm (paper ~33 x ~33 cm)
á 195,00 €

EN

There’s no one theme to this series, but it’s more about the shape and the “history” of the ideas behind them. All these images of the series are based on my old sketches, from various time period. I dug them out when I started making my exhibition “A Souvenir From the Seaside (and Other Findings from my Drawer)”. The idea of the exhibition was to go back to my old sketches and finish them for the exhibition. There were more unfinished sketches than I had thought; not all of these presented on this page weren’t shown at the exhibition, and there are still sketches to make to images. So, it’s very probable that the series will be continued later.

EN

2017 A Souvenir From the Seaside, Höyry-galleria, Korpilahti, Jyväskylä


Universumin laidalla
On the Edge of the Universe

Universumin laidalla – On the Edge of the Universe

2017

Näännymme tällä saarella…
For two days…

Näännymme tällä saarella kahdessa päivässä ilman nuuskaa. - For two days we have pined away without snuff on this island.

Koko nimi: Näännymme tällä saarella kahdessa päivässä ilman nuuskaa.
The whole name: For two days we have pined away without snuff on this island.

2017


Iltapäivä
Afternoon

Iltapäivä – Afternoon

2017

Pitkä matka
A Long Way

Pitkä matka – A Long Way

2017


Pieniä ajatuksia
Tiny thoughts

Pieniä ajatuksia – Tiny thoughts

2018

Ennen merta
Before the sea

Ennen merta – Before the sea

2018