Current / Ajankohtaista

Seitsemän seireenin suru – The Sorrow of the Seven Sirens, 2012

Vaikeneminen - Silence

FI || Vedossarja lisätty sivulle

EN || Print series added online

Meri ja siihen liittyvät legendat ovat aina ollut sydäntäni lähellä, vaikka sisämaan asukki olenkin. Ajatus kuvasarjaan oikeastaan lähti surullisesta ajatuksesta merten saastumisesta ja kuolemisesta – ja luontoyhteyden katkeamisen mukana myös legendojen ja tarinoiden kuolemisesta. En kuitenkaan koe suoraan kantaaottavien teosten tekemistä omaksi tavakseni tehdä taidetta; sen sijaan halusin tehdä kuvasarjan, jossa meri näyttäytyy vielä kauniina, mutta jonkinlainen haikeus on läsnä.

The sea with its legends have always been close to my heart, even though I’m an inland resident. The idea of this print series was born from a sad thought about how the seas are polluted and slowly dyeing – and how the connection to the nature is vanishing, and along it, also the stories and legends are lost. I don’t feel that preaching and too straight-pointing artworks are my way to make art; instead I wanted to make a series, in which the sea is still beautiful, but some sort of longing is present.

Seitsemän seireenin suru – The Sorrow of the Seven Sirens

 

 

0