Current / Ajankohtaista

Verba

Verba installation Black Wall Gallery, Vaasa, Finland 2015

FI
Verba-videorunotrilogian ensiesitys kokonaisuudessaan oli kesäkuussa 2015 Vaasan Black Wall Galleryssa, mutta otti sitten jonkin aikaa, ennenkuin sain videot lisättyä Vimeoon ja projektin esittelyn sivuilleni…

Englanninkielisessä, äänettömässä Verba‐videorunotrilogiassa olen yhdistänyt ympäri maailmaa kotoisin olevien ihmisten ajatuksia ja tunteita visuaalisiksi runoiksi. Runot pohjautuvat yksittäisten sanojen rytmiikkaan, ja niissä oleva muu visuaalisuus on lähinnä abstraktia kuva‐aineistoa. Trilogian ensimmäinen osa, vuonna 2011 valmistunut The Undertakings, perustuu votiivilupauksiin, joita ihmiset ovat tehneet korkeammalle voimalle (esim. ”jos minä tästä selviän, niin lupaan…”): keräsin vuosien 2000‐2002 aikana 400 lupausta verkkoprojektissani “Ex votos”, lajittelin vastaukset, purin ne osiin ja järjestin uudelleen. Myös muut kaksi osaa toteutin samalla tavalla: ne perustuvat kertomuksiin, lauseisiin ja yksittäisiin sanoihin, joita olen kerännyt kyselylomakkeella ja sähköpostitse netin välityksellä vuoden 2014 aikana. In Between (työnimi Oblivion) käsittelee muistamista ja muistoja ja Sehnsucht (työnimi Longing) kaipausta.

Lue projektiesittely

EN
The Verba video poem trilogy was premiered at Black Wall Gallery in Vaasa in June 2015, but it took a little while before I got myself to upload those videos to Vimeo and make the project introduction to my web page…

In the silent Verba video poem trilogy, I collected thoughts and feelings from people from all over the world, and interpreted them as visual poems. The poems are based on the rhythm of individual words and sentences mixed with abstract imagery. The first part of the trilogy, The Undertakings (2011), is based on votive offerings to a higher force (for example, “if I survive this, I promise to…”). Between the years 2000-2002, I collected over 400 promises in my online project Ex votos, I sorted the replies, dismantled them and then reorganized them. I used the same method to create the two subsequent parts of the trilogy which are based on stories, sentences and individual words collected during 2014 using online questionnaires and email. In Between (working title: Oblivion) is about remembering and memories and Sehnsucht is about the theme of longing.

Read the project introduction

0