Current / Ajankohtaista

Random Prints vol. 4

Random Print vol. 4 / The Fragrance of Skies

FI || 90 vedosta satunnaisten ihmisten löydettävänä
EN || 90 prints left for random people to find

Vuonna 2010 jaoin ensimmäisen kerran 90 vedosta ympäri Eurooppaa saatelapun kanssa. Pyysin, että vedoksen löytäneet kertoisivat minulle vaikka nimettömänä, mistä sen löysivät. Projekti oli niin palkitseva, että toteutin sen uudelleen – ja vuoden 2014 huhti- ja toukokuussa neljännen kerran. The Fragrance of Skies -vedoksen numeroitu ja signeerattu editio on 90.

In 2010 I left 90 prints around Europe, for random people to find. I asked the finders to tell me – anonymously – where they found the print. The project was so gratifying that I continued the project – and in 2014 (April and May) I will leave 90 letters with art print for the fourth time. The Fragrance of Skies is a signed and numbered edition of 90 prints.

Blog: randomprints.blogspot.com
FB-page: facebook.com/randomprints

0